#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.08.2022

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

15 08 2022

300,00 EUR Tristo eur.

Boys Teplica

Obec Spišská Teplica

11.08.2022

Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-283-064/2022

6719720

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

08.08.2022

Nájomná zmluva

NZ_08_08_2022

14,50 EUR štrnásť eur 50/100

Ing. Pavol Pintek

Obec Spišská Teplica

08.08.2022

Nájomná zmluva

NZ_02_08_2022

12,50 EUR Dvanásť eur 50/100

Ing. Pavol Pintek

Obec Spišská Teplica

01.08.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Spišská Teplica

28.07.2022

Dodatok č.1/2022

01/2022

62,50 EUR Šesťdesiatdvaeur 50/100

Mgr. Janka Kolačkovská

Obec Spišská Teplica

27.07.2022

Nájomná zmluva 35/2022

35/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Daniela Podhorská

Obec Spišská Teplica

27.07.2022

Dodatok č.1/2022

1/2022

30,00 EUR Tridsaťeur

Irma Čonková

Obec Spišská Teplica

25.07.2022

Dodatok č. 1

1/2022

Neuvedené

Jaroslav Cibula

Obec Spišská Teplica

22.07.2022

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_ SEP-IMRK2-2019-003181

DOH_SEP-IMRK2-2019-003181

507 084,74 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

18.07.2022

D O H O D A 22/36/054/242

22/36/054/242

1 328,64 EUR Tisíctristodvadsaťosemeur 64/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

13.07.2022

Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

D03_SEP-IMRK2-2018-001933

313 678,64 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

13.07.2022

Dodatok č.1/2022

1/2022

50,00 EUR Päťdesiateur.

Mgr. Viera Jakubčáková

Obec Spišská Teplica

13.07.2022

Dodatok č.1/2022

1/2022

50,00 EUR Päťdestiateur

Milan Makula

Obec Spišská Teplica

13.07.2022

Dodatok č.1/2022

1/2022

30,00 EUR Tridsaťeur

Anna Dovalovská

Obec Spišská Teplica

07.07.2022

DODATOK č. 3 k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby

3

0,00 EUR

Obec Spišská Teplica

EUROTREND, n.o.

30.06.2022

Zmluva o dielo

ZoD_30_06_2022

6 577,33 EUR

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

21.06.2022

Nájomná zmluva 34/2022

34/2022

40,00 EUR Štyridsaťeur

Valéria Mikulská

Obec Spišská Teplica

15.06.2022

Zmluva o výpožičke

06052022

0,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

09.06.2022

Dodatok č. 1

1/2022

Neuvedené

Milan Kubík a Mária Kubíková

Obec Spišská Teplica

08.06.2022

Dodatok č.1/2022

1/2022

6,72 EUR Šesťeur 72/100

Mária Michlíková

Obec Spišská Teplica

07.06.2022

Dodatok č. 1

1/2022

Neuvedené

František Kubík a Eva Kubíková

Obec Spišská Teplica

03.06.2022

Dohoda 22_36_054_188

22_36_054_188

1 992,96 EUR Tisícdeväťstodeväťdesiatdvaeur 96/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

01.06.2022

Nájomná zmluva

NZ_01_06_2022

172,50 EUR stosedemdesiatdva eur 50/100

Roman Ivančák

Obec Spišská Teplica

01.06.2022

Zmluva o úvere

490/CC/22

380 000,00 EUR tristoosemdesiattisíc eur

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: