#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

30_07_2021

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

10.09.2021

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU

10_09_2021

300,00 EUR tristo eur

Gipsy Amarok

Obec Spišská Teplica

06.09.2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

36/2021

40,00 EUR Štyridsaťeur

Ľubica Gálová

Obec Spišská Teplica

05.09.2021

Nájomná zmluva č. 35/2021

35/2021

3,62 EUR Tri eurá 62/100

Stanislav Dudáš

Obec Spišská Teplica

03.09.2021

Dodatok č. 2_2021 k Licenčnej zmluve č. U1224/2013

U1224/2013 - Dodatok

365,00 EUR tristošesťdesiatpäť eur

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Spišská Teplica

02.09.2021

Nájomná zmluva č. 33/2021

033/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Vladimír Skokan

Obec Spišská Teplica

02.09.2021

Nájomná zmluva č. 34/2021

34/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Jana Glejdurová

Obec Spišská Teplica

02.09.2021

Nájomná zmluva č. 22/2021

29/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Mária Kubiková

Obec Spišská Teplica

02.09.2021

Nájomná zmluva č. 24/2021

24/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Gizela Kmeťová

Obec Spišská Teplica

26.08.2021

Nájomná zmluva č. 27/2021

27/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Eduard Dikant

Obec Spišská Teplica

26.08.2021

Nájomná zmluva č. 26/2021

26/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Eduard Dikant

Obec Spišská Teplica

25.08.2021

Hromadná licenčná zmluva

25_08_2021

Neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Spišská Teplica

25.08.2021

Nájomná zmluva č. 28/2021

28/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Michal Kubaský

Obec Spišská Teplica

25.08.2021

Nájomná zmluva č. 32/2021

32/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Božena Šebestová

Obec Spišská Teplica

25.08.2021

Nájomná zmluva č. 31/2021

31/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Božena Šebestová

Obec Spišská Teplica

25.08.2021

Nájomná zmluva č. 30/2021

30/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Božena Šebestová

Obec Spišská Teplica

20.08.2021

Nájomná zmluva č. 25/2021

25/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Anna Maškulková

Obec Spišská Teplica

20.08.2021

Nájomná zmluva č. 23/2021

23/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Ing. František Kall

Obec Spišská Teplica

20.08.2021

Nájomná zmluva č. 22/2021

22/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Irma Čonková

Obec Spišská Teplica

12.08.2021

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

11082021

5 400,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Universal Music, s.r.o., Mlynské nivy 10, 810 00 Bratislava

02.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

PSK 1399/2021/OPR

1 500,00 EUR Tisícpäťsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Spišská Teplica

29.07.2021

Darovacia zmluva

16072021

300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Záchrana OZ

29.07.2021

Nájomná zmluva č. 21/2021

21/2021

50,00 EUR Päťdesiateur.

Miroslav Červeň

Obec Spišská Teplica

28.07.2021

Nájomná zmluva č. 20/2021

20/2021

14,99 EUR Štrnásťeur 99/100

Jarmila Želonková

Obec Spišská Teplica

15.07.2021

Zmluva o dielo

19_04_2021

92 965,13 EUR Deväťdesiatdvatisícdeväťstošesťdesiatpäťeur 13/100

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: