#
#

Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Spišská Teplica

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Baranová Darina
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Koordinácia VPP, správa cintorína

Telefón: 052/7738400

E-mail: koordinator@obecspisskateplica.sk

Baranová MarcelaSociálna komisia - Predsedníčka
Poslanci - Poslankyňa - ul. Pokroku, Podhrádok, Školská
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Členka
Buc TomášKomisia verejného poriadku: - Predseda
Zastupiteľstvo - Zástupca starostu
Poslanci - Poslanec - ul. Budovateľská
Komisia pre sťažnosti - Náhradník
Červeň Marek
Osloboditeľov 139/85, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Veliteľ DHZO
Poslanci - Poslanec - ul. Družstevná, Osloboditeľov od súp. č. 131
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Člen
Komisia pre sťažnosti - Člen
Dunajová Jurčová Mária
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Miesto prvého kontaktu

Telefón: 052/7738400

E-mail: podatelna@obecspisskateplica.sk

Fechová Martina, Ing., PhD.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Úsek ekonomických činností

Telefón: 052/7893821

E-mail: spravodajca@obecspisskateplica.sk

Gažiová Kristína
Osloboditeľov 139/85, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Terénna pracovníčka

Telefón: 052/7893822

Hoffman Martin, JUDr.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Hlavný kontrolór obce

E-mail: hko@obecspisskateplica.sk

Horváthová Vaverčáková Antónia, Mgr.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Terénna sociálna pracovníčka

Telefón: 052/7893822

Mobil: 0903728404

E-mail: tsp@obecspisskateplica.sk

Hric Miroslav, Ing.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Projektový manažér a odborný referent

Mobil: 052/7738400

E-mail: info@obecspisskateplica.sk

Stránka