#
#

Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Spišská Teplica

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Hučková Andrea, Ing.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Správa daní a poplatkov, personalistika a mzdy

Telefón: 052/7893821

E-mail: dane@obecspisskateplica.sk

Lacko PatrikKomisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Člen komisie kultúry, športu, školstva a spravodajca
Martinková Mária Klára, Ing.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Prednostka

Telefón: 052/7738400

E-mail: prednosta@obecspisskateplica.sk

Maškulková Zuzana, Mgr.Poslanci - Poslankyňa - ul. Osloboditeľov po súp. č. 130
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Členka
Finančná komisia - Členka
Sociálna komisia - Členka
Mencáková Viera
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Evidencia obyvateľstva, správa registratúry

Telefón: 052/7738400

E-mail: obec@obecspisskateplica.sk

Michalková Mária, MUDr.Komisia na ochranu verejného záujmu - Predsedníčka
Komisia pre sťažnosti - Predsedníčka
Poslanci - Poslankyňa - ul. Cintorínska, Mlynská, Záhradná, poverená zvolávaním a vedením zasadnutí OZ
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Členka
Olekšáková Gabriela, Ing.Poslanci - Poslankyňa - ul. 1. mája, Obrancov mieru
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Členka
Finančná komisia - Členka
Komisia na ochranu verejného záujmu - Náhradníčka
Olexa Jozef, ml.Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Člen komisie kultúry, športu, školstva a spravodajca
Pintek Pavol, Ing.Stavebná komisia - Člen
Pitoniak Jozef, Ing.Stavebná komisia - Člen

Stránka