Menu
Obec Spišská Teplica
ObecSpišská Teplica

Dobrovoľný hasičský zbor


Výročná členská schôdza

Výbor DHZ usporiadal výročnú členskú schôdzu v sobotu dňa 11.3.2023, na ktorej sa zúčastnilo 60 členov (z toho 14 žien) a 16 mladých hasičov. Výročná schôdza sa konala v kultúrnom dome za účasti delegáta Územnej organizácie  DPO SR v Poprade, členov DHZ a pozvaných hostí. Cieľom výročnej členskej schôdze bolo zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, zosumarizovať plnenia úloh z programu činností a prijať plán práce na rok 2023.

Hodnotenie predstavovalo súhrn najlepších športových výsledkov mladých hasičov, činnosti spojené s údržbou techniky a objektu hasičskej zbrojnice, spoluprác s obecným úradom a miestnymi organizáciami - Urbár pozemkové spoločenstvo, Miestny spolok SČK, Základná škola s materskou školou, partnerskými DHZ a iné. Okrem uvedených sa hodnotila činnosť hasičskej jednotky DHZO Spišská Teplica – počet požiarov, technických výjazdov,  absolvovaných taktických cvičení a školení.

Plán práce na rok 2023 nadväzuje na dlhoročnú prácu s mládežou - vedenie hasičského krúžku a zapojenie mladých hasičov do súťaží, usporiadanie hasičských súťaží, doškolenie hasičskej jednotky, doplnenie zásahovej techniky a vybavenia. DHZ Spišská Teplica eviduje k marcu 2023 celkovo 82 členov a 16 mladých hasičov.

Výbor DHZ ďakuje všetkým prítomným za účasť a teší sa na spoluprácu v nasledujúcom období.


Nástup pri oslavách 135. výročia DHZ

Významné obdobia, udalosti a osobnosti DHZ Spišská Teplica

11.júna 1882 

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Teplici bol založený 11.júna 1882 a od založenia má v obci dlhoročnú tradíciu a významné postavenie. Občanom dodáva pocit sebavedomia, bezpečnosti s ohňom a inými živelnými pohromami. Hasiči okrem tejto pomoci zabezpečujú aj preventívnu protipožiarnu činnosť, vychovávajú mladých hasičov a tiež sa aktívne zapájajú do verejného a občianskeho života v obci.

1882-1947

Za prvého predsedu bol zvolený Bela Ribiczy, podpredsedu Ján Puczak, zapisovateľa Adolf Goldstein a za pokladníka Ján Andreides. Na začiatku fungovania bola zakúpená dvojkolesová ručná striekačka, neskôr ručná štvorkolesová striekačka. Na podnet obecného zastupiteľstva bol v roku 1919 zreorganizovaný Dobrovoľný hasičský zbor. V roku 1930 bola zakúpená motorová striekačka spolu s hadicami. Pred hasičským skladom sa v roku 1932 konala hasičská zábava pri príležitosti 50. výročia založenia DHZ. V roku 1938 získalo 42 hasičov úplné nové uniformy. V roku 1943 bola ukončená výstavba hasičského skladu. O tri roky neskôr prebiehala vysviacka hasičského skladu aj za účasti hasičov z blízkeho okolia. Budova od tejto chvíle slúžila aj na kultúrne podujatia a zhromaždenia obyvateľov obce.

Členovia DHZ v roku 1939, Archív Brigita Šebestová

1948-1998

Za predsedu bol zvolený Štefan Kupčo (1948), následne Gejza Ráchel (1950). V roku 1951 sa bolo zakúpené nákladné auto, ktoré slúžilo na prepravu a na pripojenie dvojkolesovej striekačky. Ďalší predsedovia boli  Jozef Melchioris (1952), Štefan Dikant (1957), Pavol Novotný (1964), Alojz Kubaský (1968), Jozef Bizovský (1970), Karol Jakubčák (1974). V roku 1971 dosiahol najväčší počet členov (107 členov). V hasičskej lige reprezentovali obec aj hasičský zbor družstvo žien aj mužov. Ženy aj mužov na súťaže pripravoval Rudolf Kupčo. Vzornou prípravou si vybojovali cenné druhé miesta  v oboch kategóriách. Požiarnik Jozef Palguta získal odznak tretej výkonnostnej triedy. Motorová striekačka 12 R-PPS bola zakúpená v roku 1976. V roku 1977 prišla do obce návšteva hostí z NDR, ktorá si omylom ako suvenír zobrala kroniku teplického DHZ. Zbierka občanov obce na zástavu DHZ – každý darca, prevažne rodiny, majú vyrazené štítky s menom na žrdi. V roku 1982 si obec pripomenula storočnicu DHZ. V období 1986-1994 bol predsedom Peter Šeliga, zbor podporovalo 60 členov. V roku 1991 bola zakúpená cisternová striekačka Tatra CAS 32 T148. V rokoch 1994-1998 mal hasičský zbor existenčné problémy.

Storočnica vzniku založenia DHZ – oslava 13. júna 1982

1999-2016

Obecný úrad po rokoch stagnácie finančne podporil zbor a pod vedením Michala Tomečka sa do činnosti podarilo dostať družstvo žiakov. V roku 2000 sa premiérovo uskutočnila hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce a v roku 2001 družstvo žiakov vybojovalo bronzovú priečku v hre Plameň. Predsedom bol Miloslav Šebest, veliteľom Ján Šebest, hospodárom Ľubomír Baran, strojníkmi Marek Kupčo  a Michal Kessel. V roku 2005 hasičské družstvo pripravoval Ľubomír Baran, družstvo žiakov Michal Tomeček a Jozef Ďuriš. Ďalší významný úspech družstva žiakov je bronzová priečka na okresnom kole mladých hasičov v roku  2007. V nasledujúcich rokoch sa v obci zvýšil záujem o hasičstvo. Ľubomír Baran pripravoval mužské družstvo a Jozef Ďuriš družstvo dorastencov. V roku 2009 zbor reprezentovalo päť hasičských družstiev (muži I. a II., dorastenci, dorastenky a muži nad 35 rokov). Dorastenky zvíťazili v Okresnej hasičskej lige. V roku 2010 sa zrodila aktívna spolupráca s DHZ Šumiac, dorastenci zvíťazili v Okresnej hasičskej lige a dorastenky obsadili striebornú priečku. V nasledujúcej sezóne dorastenci obsadili bronzovú priečku a dorastenky získali nepopulárne štvrté miesto. 

V roku 2012 bol za predsedu DHZ zvolený Michal Kessel, veliteľ Jozef Ďuriš a tajomník Ján Šebest. V spolupráci s obecným úradom prešla hasičská zbrojnica modernizáciou - výmena okien, vchodových dverí, kuchynskej linky a rekonštrukciou kúrenia. V tento rok si DHZ pripomenul 130. výročie založenia, na ktorom mu bola odovzdaná pamätná stuha, pre členov medaily za vernosť, príkladnú prácu a zásluhy v DHZ, pre hostí ďakovné a pamätné listy. Od roku 2013 družstvo žiakov vedie Jozef Ďuriš spolu s Marekom Červeňom. V okresnej olympiáde mladých hasičov si v kategórii chlapcov vybojovali bronzovú priečku. Zbor reprezentovalo družstvo žien a dve mužské družstvá. V roku 2014 a 2015 bol DHZ zaradený do C kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek a v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia získal protipovodňový vozík.  V roku 2016 bol náš dobrovoľný hasičský zbor zaradený do kategórie B. Dobrovoľný hasičský zbor a obec reprezentovali mladí hasiči, ženy a muži nad 35 rokov. Ženské družstvo nad 35 rokov získalo bronzovú priečku v Podtatranskej hasičskej lige.

2017-2022

Výbor DHZ v rokoch 2017-2021 tvorí Marek Červeň, Marek Kupčo, Michal Kupčo, Zdeno Kupčo, Jozef Ďuriš, Michal Kessel, Jakub Ďuriš, Miloslav Šebest, Ján Šebest, Jozef Dikant, Ľubomír Štrbka, Marek Cerva a Ing. Adrián Ďuriš. Zbor začína s mládežou súťažiť aj v susednom Česku a vytvára družbu s SDH Raškovice. Od tohto roku sa naše družstvá hasičov pravidelne zúčastňujú súťaže Raškovický rašák a Českého halového pohára, v ktorom Radka Červeňová obsadila striebornú priečku v seriáli pre rok 2017. V roku 2018 mladí hasiči v zložení Radka Červeňová, Sebastián Kubík, Radovan Nagy, Tomáš Štinčík a Radoslav Kromka vyhrali Majstrovstvá Slovenska mladých hasičov o putovný pohár prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. V roku 2018 bola repasovaná cisternová striekačka Tatra CAS 32 T148 a zakúpená socha sv. Floriána. V roku 2019 mladí hasiči skončili na druhom mieste v Olympiáde mladých hasičov a zrealizovala sa rekonštrukcia hasičskej zbrojnice s prístavbou garáže. V roku 2020 a 2021 bol svet postihnutý pandémiou Covid-19. Naši hasiči boli nápomocní a spolupracovali s rôznymi zložkami v boji s touto pandémiou. V roku 2021 dobrovoľný hasičský zbor získal Iveco Daily 70C15. Najvýznamnejšie úspechy zaznamenávajú hasiči v súťažiach jednotlivcov (Radka Červeňová, Bianka Ďurišová, Michaela Petrušková, Sebastián Kubík, Radovan Nagy, Timea Kupčová). V roku 2022 zbor reprezentujú mladí hasiči zaradení do Olympiády mladých hasičov.

Nástup pri oslavách 140. výročia DHZ

2023

Dobrovoľný hasičský zbor aktívne spolupracuje s vedením obecného úradu, Základnou školou s materskou školou v Spišskej Teplici, kolektívom miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, futbalovým klubom, miestnym urbárom a s ďalšími spolkami a spoločenstvami v našej obci. Partnermi sú DHZ Šumiac (od roku 2010), SDH Raškovice, SDH Staré Heřminovy, SDH Praha- Letňany (od roku 2017) a SDH Brno - Starý Lískovec (od roku 2019).

Výbor DHZ zvolený pre obdobie 2022-2026 pracuje v zložení Marek Červeň, Marek Kupčo, Ing. Martin Hrušovský, Radka Červeňová, Ján Šebest, Matúš Harabin, Jozef Ďuriš, Ľubomír Štrbka, Michal Kessel, Barbora Križanská, Jakub Ďuriš, Miloslav Šebest, Michal Kupčo a Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Zostavili a spracovali: Jozef Ďuriš a Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Kronika DHZ Spišská Teplica

dhz-kronika-spisska-teplica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,22 MB

Zápisnica DHZ z 7.1.2017

DHZ_zapisnica_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263 kB

Zápisnica DHZ z 9.1.2016

DHZ_zapisnica_09012016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,49 kB

Oznámenie o zaradení do kategórie B

hasici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,57 kB

Správa za rok 2015

Správa_výboru_DHZ_za_rok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,97 kB

Plán práce 2016

plan_práce_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,98 kB

Vizitka DHZ

vizitka_dhz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,85 kB

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4
1
5

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 4. 2024
slabé sneženie 6 °C 0 °C
piatok 19. 4. dážď so snehom 7/-2 °C
sobota 20. 4. dážď so snehom 7/1 °C
nedeľa 21. 4. slabé sneženie 5/0 °C

Dôležité čísla

Tiesňové volania:
Integrovaný záchranný systém: 112 
Hasiči: 150 
Záchranná zdravotnícka služba: 155
Polícia: 158 
Letecká záchranná služba ATE: 18155
Poruchy: 
VSE (elektrárne):0800 123 332 
SPP (plynárne):0850 111 727 
PVS (vodárne):0850 111 800 
052 7729548