#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.08.2022

69/2022

Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa CP číslo CPRL2200337-1 zo dňa 12.08.2022.

623,48 EUR Šestodvadsaťtrieur 48/100

CreoCom, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.08.2022

68/2022

Objednávame si u Vás potlač a dodanie 2 ks roll up o veľkosti 200 x 85 cm.

151,20 EUR Stopäťdesiatjedeneur 20/100

MANIRA, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.08.2022

67/2022

Objednávame si u Vás presun štiepky.

330,00 EUR Tristotridsaťeur.

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

16.08.2022

66/2022

Objednávame si u Vás vypracovanie grafických návrhov na 2 banery - v sume 50 € za ks.

100,00 EUR Stoeur

Matúš Michlík M DESIGN, Obrancov mieru 355, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

12.08.2022

65/2022

Objednávame si u Vás opravu kalového čerpadla HERON EMPH 80W.

116,40 EUR Stošestnásť 40/100 eur.

FLORIAN,s.r.o., Priekopská 26/26, 036 01 Martin

Obec Spišská Teplica

12.08.2022

64/2022

Objednávame si u Vás kožené kancelárske kreslo DERRY v akcii 1+1 a 1x podložku pod stoličku na hladk

396,00 EUR Tristodeväťdesiatšesť eur.

B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 810 01 Bratislava

Obec Spišská Teplica

11.08.2022

63/2022

Objednávame si u Vás pódium, prestrešenie a ozvučenie podľa CP zo dňa 28.07.2022 - Teplický jarmok 2

2 040,00 EUR Dvetisícštyridsať

MACO sound & light system, s.r.o., Rovná 21/5, 059 16 Hranovnica

Obec Spišská Teplica

10.08.2022

62/2022

Objednávame si u Vás skartovač 53 C.

198,00 EUR Jednostodeväťdesiatosem eur.

B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 810 01 Bratislava

Obec Spišská Teplica

10.08.2022

61/2022

Objednávame si u Vás potlač tričiek v počte 68 ks - Teplický jarmok 2022

0,00 EUR Neuvedené

SIGNET print s.r.o., Jahodná 3396, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

10.08.2022

60/2022

Objednávame si u Vás 68 ks tričiek -Teplický jarmok 2022.

0,00 EUR Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

09.08.2022

59/2022

Objednávame si u Vás brúsené poháre s gravírovaním 6 ks - Teplický jarmok 2022.

120,00 EUR Jednostodvadsať

FISTER CRYSTAL, s.r.o., Široká 4286, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

03.08.2022

58/2022

Objednávame si u Vás vystúpenie FS Šuňava -Teplický jarmok 2022.

400,00 EUR Štyristo eur.

Občianské združenie Šumiháj

Obec Spišská Teplica

27.07.2022

57/2022

Objednávame si u Vás bubnovú show - Teplický jarmok 2022.

950,00 EUR Deväťstopätdesiateur

NATYNAT s.r.o.

Obec Spišská Teplica

25.07.2022

56/2022

Objednávame si u Vás dodávku, montáž podružného merania a elektromonážne práce - centrum obce.

Neuvedené

MACO elektromont, s.r.o., Mládeže 284/14, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

21.07.2022

55/2022

Objednávame si u Vás zameranie plochy asfaltu, plochy pre stojisko kontajnerov a dĺžku obrubníkov na

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur.

Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, Mengusovce 197, 059 36 Mengusovce

Obec Spišská Teplica

20.07.2022

54/2022

Objednávame si u Vás vystúpenie Lukáša Adamca o 17:00 hod - Teplický jarmok 2022.

4 500,00 EUR Štyritisícpäťstoeur

LAMUPRO s.r.o.

Obec Spišská Teplica

20.07.2022

53/2022

Objednávame si u Vás sokoliarsku show v čase od 10,30 do 18hod - Teplický jarmok 2022.

500,00 EUR Päťstoeur

Sokoliari Kráľa Svätopluka

Obec Spišská Teplica

20.07.2022

52/2022

Objednávame si u Vás kontrolu a opravu obecného rozhlasu.

Neuvedené

MACO elektromont, s.r.o., Mládeže 284/14, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

19.07.2022

51/2022

Objednávame si u Vás prenájom plošiny a osadenie banneru Teplický jarmok 2022.

Neuvedené

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

14.07.2022

50/2022

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu zmeny dažďovej kanalizácie ul. Družstevná.

696,00 EUR Šesťstodeväťdesiatšesť eur.

AGROPROJEKT Nitra, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra

Obec Spišská Teplica

13.07.2022

49/2022

Objednávame si u Vás precenenie rozpočtu SO 03 Infostánok, cyklotrasa.

240,00 EUR Dvestoštyridsaťsedem eur

PS PROJEKT s.r.o.

Obec Spišská Teplica

11.07.2022

48/2022

Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.

58,30 EUR Päťdesiatosem 30/100 eur.

Michal Belko Neobaluy, Zimná ulica 3585/1, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

01.07.2022

47/2022

Objednávame si u 2ks toner cierny 201X orig HP, 2ks toner cierny 106A orig HP - KC.

Neuvedené

KOMPUTORO, s.r.o., Jesenná 3174/23, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

01.07.2022

46/2022

Objednávame si u Vás grafické práce -teplický spravodajca, teplický jarmok.

215,00 EUR Dvestopätnásťeur

Matúš Michlík M DESIGN, Obrancov mieru 355, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

01.07.2022

45/2022

Objednávame si u Vás ochranné a pracovné prostriedky pre DHZo.

1 901,35 EUR Jedentisícdeväťstojeden 35/100 eur

PYROKOMPLET s.r.o., č. 852, 925 81 Diakovce

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: