#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 09/2022

ND 09/2022

Neuvedené

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

20.01.2022

Nájomná zmluva 04/2022

04/2022

20,00 EUR Dvadsaťeur

Ľudmila Budinská

Obec Spišská Teplica

20.01.2022

Nájomná zmluva 03/2022

03/2022

40,00 EUR Štyridsaťeur

Ľudmila Budinská

Obec Spišská Teplica

20.01.2022

Nájomná zmluva 02/2022

02/2022

20,00 EUR Dvadsaťeur

Ľudmila Budinská

Obec Spišská Teplica

17.01.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

1/2020

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

17.01.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

2

1 078,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

17.01.2022

Nájomná zmluva 01/2022

01/2022

20,00 EUR Dvadsaťeur

Slavomír Chripko

Obec Spišská Teplica

14.01.2022

Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

2/2022

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Občianske združenie GALAXIA

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 6/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

6/2022

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur.

STK Poprad - Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 5/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

5/2022

800,00 EUR Osemsto eur.

Pavol Kuzmiak - MAPAK

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 4/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

4/2022

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

FC SPIŠSKÁ TEPLICA L.D.

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

3/2022

7 000,00 EUR Sedemtisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

1/2022

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Poľovnícke združenie BOR

Obec Spišská Teplica

10.01.2022

Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

1/2022

5 580,00 EUR päťtisícpäťstoosemdesiat eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

10.01.2022

Zmluva č. 5/2021 o zabezpečení poskytnutia sociálnej sluby

5_2021

270,00 EUR dvestosedemdesiat eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

31.12.2021

Zmluva o dielo

ZoD_31_12_2021

20 082,14 EUR dvadsaťtisíc osemdesiatdva eur štrnásť centov

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

23.12.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 12.5.2021

20122021

25 000,00 EUR Dvadsaťpäťtisíc eur.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

23.12.2021

Dodatok č.16

23122021

5 000,00 EUR Päťtisíc eur.

Jozef Šebest

Obec Spišská Teplica

20.12.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

VB_20_12_2021

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici

Obec Spišská Teplica

17.12.2021

ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

39/PZ /2021

0,00 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

17.12.2021

Zmluva o spolupráci

1109/2021

53 916,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Úrad vlády SR

15.12.2021

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

č. 3/2021

1 287,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiatsedemeur

Anna a Vladimír Bednarovský

Obec Spišská Teplica

15.12.2021

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

č.2/2021

352,00 EUR Tristopäťdesiatdvaeur

Štefan a Anna Langovci

Obec Spišská Teplica

13.12.2021

Dodatokč. 3_2021 k Zmluve č.1_2021

dodatok_3_2021

7 293,00 EUR sedemtisícdvestodeväťdesiattri eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

09.12.2021

Dodatok 202/2021

1

106 000,00 EUR Stošesťtisíceur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: