#
#

Navigácia

Obsah

KOMISIE

Komisie pri obecnom zastupiteľstve Spišská Teplica: 

Stavebná komisia:
 

predseda:      Ing. Ján Šeliga
členovia: Peter Šebest
  Ing. Pavol Pintek
  Ing. Jozef Pitoniak
Štatút: PDF


Komisia pre verejný poriadok:
 

predseda:      Tomáš Buc
členovia: Peter Šebest
  Ing. Ján Šeliga
  Stanislav Maškulka
Štatút: PDF


Komisia kultúry, športu, vzdelávania a turistického ruchu:

 

predseda:      Ing. Gabriela Olekšáková
členovia: Marcela Baranová
  Marek Červeň
  Mgr. Zuzana Maškulková
  MUDr. Mária Michalková
  Peter Šebest
  Patrik Lacko
  Marta Slušná
  Jozef Olexa ml.
Štatút: PDFFinančná komisia:
 

predseda:      Ing. Anna Schaleková
členovia: Mgr. Zuzana Maškulková
  Ing. Gabriela Olekšáková
  Peter Šebest
  Bc. Monika Šoltisová
Štatút: PDF

 

Sociálna komisia:
 

predseda:      Marcela Baranová
členovia: Mgr. Zuzana Maškulková
  Ing. Anna Schaleková
Štatút: PDF

 

Komisia pre sťažnosti v podmienkach Obce Spišská Teplica:

 

predseda:      MUDr. Mária Michalková
členovia: Marek Červeň
  Ing. Ján Šeliga
Náhradníci: Tomáš Buc
  Ing. Gabriela Olekšáková
Štatút: PDF

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 

predseda:      MUDr. Mária Michalková
členovia: Marek Červeň
 

Ing. Ján Šeliga

Štatút: PDF