#
#

Navigácia

Obsah

SÚČASNOSŤ

Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu 2244

z toho muži...1109, ženy...1135

Predproduktívny vek (0-14)  382

Produktívny vek (15-59)  1411

Poproduktívny vek (55+ Ž, 60+ M)    317; 194

Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť

Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
Pošta
Knižnica
Telocvičňa
Futbalové ihrisko
Verejný vodovod
Verejný rozvod elektrickej energie
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Materská škola
Základná škola
Zdroj:Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika