#
#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2022

Programový rozpočet obce 2022 Stiahnuté: 13x | 17.12.2021

Schválený rozpočet obce 2022 Stiahnuté: 20x | 20.12.2021

2021

Záverečný účet obce 2020 Stiahnuté: 46x | 24.06.2021

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 159x | 18.12.2020

2020

Záverečný účet obce 2019 Stiahnuté: 128x | 29.06.2020

Schválený rozpočet obce 2020 Stiahnuté: 271x | 20.01.2020

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 365x | 31.12.2018

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 300x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 317x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 829x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 335x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 299x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 383x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 269x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 449x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 258x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 448x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 351x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 276x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 278x | 13.04.2017

Stránka