#
#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Záverečný účet obce 2020 Stiahnuté: 32x | 24.06.2021

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 130x | 18.12.2020

2020

Záverečný účet obce 2019 Stiahnuté: 124x | 29.06.2020

Schválený rozpočet obce 2020 Stiahnuté: 254x | 20.01.2020

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 355x | 31.12.2018

2018

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 263x | 14.06.2019

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 349x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 405x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 294x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 311x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 816x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 328x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 270x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 372x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 263x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 440x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 253x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 434x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 342x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 266x | 13.04.2017

Stránka