#
#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 267x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 251x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 262x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 215x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 211x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 182x | 13.04.2017

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015-2017 Stiahnuté: 170x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 príjem Stiahnuté: 175x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 výdaj Stiahnuté: 189x | 13.04.2017

2014

Správa audítora KÚZ 2014 Stiahnuté: 189x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok rok 2014 Stiahnuté: 240x | 13.04.2017

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 Stiahnuté: 163x | 12.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2014 Stiahnuté: 163x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 1. časť Stiahnuté: 187x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 2. časť Stiahnuté: 177x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 3. časť Stiahnuté: 188x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 4. časť Stiahnuté: 176x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 5. časť Stiahnuté: 180x | 12.04.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2014 - 2016 Stiahnuté: 188x | 12.04.2017

2013

Správa o KČ kontrolóra obce za rok 2013 Stiahnuté: 173x | 12.04.2017

Stránka