#
#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 299x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 277x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 287x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 237x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 232x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 210x | 13.04.2017

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015-2017 Stiahnuté: 194x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 príjem Stiahnuté: 203x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 výdaj Stiahnuté: 209x | 13.04.2017

2014

Správa audítora KÚZ 2014 Stiahnuté: 218x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok rok 2014 Stiahnuté: 264x | 13.04.2017

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 Stiahnuté: 186x | 12.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2014 Stiahnuté: 182x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 1. časť Stiahnuté: 207x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 2. časť Stiahnuté: 198x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 3. časť Stiahnuté: 213x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 4. časť Stiahnuté: 199x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 5. časť Stiahnuté: 202x | 12.04.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2014 - 2016 Stiahnuté: 208x | 12.04.2017

2013

Správa o KČ kontrolóra obce za rok 2013 Stiahnuté: 193x | 12.04.2017

Stránka