#
#

Navigácia

Obsah

CIVILNÁ OCHRANA

Obrancov mieru 454
059 34 Spišská Teplica

Telefón:          +421 52 7738 400
Fax:                +421 52 7738 400
E-mail:            obec@obecspisskateplica.sk

Vážení obyvatelia, predkladáme Vám príručku, ktorá poskytuje základné informácie využiteľné pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí ukazujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

Táto príručka Vám pomôže osvojiť si postupy a spôsoby činností na ochranu života a zdravia vašej rodiny, spolupracovníkov či spoluobyvateľov vo vašom najbližšom okolí v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Dokumenty na stiahnutie:

Čo má človek vedieť v prípade ohrozenia - tu ku stiahnutiu .pdf, 679,44 kB

Odporúčania pre obyvateľstvo po vydaní výstrahy - tu ku stiahnutiu .pdf, 263,57 kB

CO SR - informácia pre verejnosť - tu ku stiahnutiu .pdf, 537,35 kB