#
#

Navigácia

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail zmluvyč.: NZ_01_06_2022

Zmluva: Nájomná zmluva

 • Číslo zmluvy
  NZ_01_06_2022
 • Predmet zmluvy
  Predmetom nájmu je časť pozemku parc. KN-E č. 5144/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 34,5m2, nachádzajúci sa pred rodinným domom súp. číslo 154/96, vedenom Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, zapísanom v katastrálnom území Spišská Teplica na liste vlastníctva č. 1, ktorého výlučným vlastníkom je prenajímateľ.
 • Cena
  172,50 EUR stosedemdesiatdva eur 50/100
 • Dátum účinnosti zmluvy
  2.6.2022
 • Platnosť zmluvy do
  31.5.2032
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  1.6.2022
 • Dátum zverejnenia
  1.6.2022
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Spišská Teplica
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Obrancov mieru 454 ,Spišská Teplica ,059 34
 • Telefón
  052/7738400
 • E-mail
  obec@obecspisskateplica.sk
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Roman Ivančák
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Osloboditeľov 154/96, 059 34 Spišská Teplica
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
 • Odkaz na verejné obstarávanie