#
#

Navigácia

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail zmluvyč.: MZ_12_04_2022

Zmluva: Mandátna zmluva

 • Číslo zmluvy
  MZ_12_04_2022
 • Predmet zmluvy
  Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí proces obstarávateľskej činnosti pre „Územný plán zóny obce Spišská Teplica pre parcely lokalít Kamence II a Kamence III“, v katastrálnom území Spišská Teplica podľa vypracovaného návrhu vybraným spracovateľom, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a súvisiacich predpisov, s termínom zahájenia prác po podpísaní tejto zmluvy v nasledujúci deň po jej zverejnení obcou a po doručení potrebného vypracovaného návrhu v požadovanom počte paré a na elektronickom nosiči dát.
 • Cena
  3 000,00 EUR tritisíc eur
 • Dátum účinnosti zmluvy
  13.4.2022
 • Platnosť zmluvy do
  9.11.2022
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  11.4.2022
 • Dátum zverejnenia
  12.4.2022
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Spišská Teplica
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Obrancov mieru 454 ,Spišská Teplica ,059 34
 • Telefón
  052/7738400
 • E-mail
  obec@obecspisskateplica.sk
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Katarína Kumorovitzová, Letná 3476/17, 058 01 Poprad
 • IČO
  41013018
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
 • Odkaz na verejné obstarávanie