#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.07.2021

DF2021/393

Čistenie a údržba ver. priestranstiev - jún 2021

1 078,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/392

Doplatok k strave dôchodcom 6/2021

303,60 EUR

Základná škola s materskou školou, Školská 311/19, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/391

Hipoterapia - za mesiace máj a jún 2021 Zmluva o poskytnuti dotácie z obce

15,75 EUR

Občianske združenie GALAXIA, Osloboditeľov 166/108, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/390

Urbis systém. podpora 3 Q/2021

225,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/389

Výkon funkcie technika PO a BOZP za 06/2021

36,00 EUR

TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 1623/39, 059 51 Poprad

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/388

Služby koordinátora BOZP

60,00 EUR

Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/387

traktor lízing 39. splátka

194,15 EUR

VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy, 820 05 Bratislava

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/386

príves lízing 35. splátka

59,00 EUR

VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy, 820 05 Bratislava

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/385

Zálohová fa energie Ulice 7/2021

65,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/384

Zálohová fa energie kamery 7/2021

7,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/383

Zálohová fa energie DHZo 7/2021

67,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/382

Zálohová fa energie OcÚ 7/2021

421,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/381

Zálohová fa energie Dieľňa 7/2021

42,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/380

Zálohová fa energie Družstevná 7/2021

115,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/379

Zálohová fa energie DS 7/2021

98,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/378

Zálohová fa energie KC 7/2021

74,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/377

Oprava chladiaceho zariadenia - DS

62,09 EUR

Tatrachlad Poprad s.r.o., Továrenská 3, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/376

Vytýčenie lávky - cyklochodník Sp.Teplica - Poprad

216,00 EUR

GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/375

Čistiace a hygienické prostriedky

28,62 EUR

Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/374

Nájom za zariadenie, príslušenstvo,servis poplatok obdobie 25.06.2021 - 24.07.2021, paušál Flex - na

175,26 EUR

CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/373

Telefónne poplatky 22.05. - 21.06.2021 0911974426 ,0903992694, 0903728400 +splátka

95,30 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/372

Konverzia audio do textu

129,60 EUR

dotFive s.r.o., Pribinova 4, 81109 Bratislava

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/371

Oprava kamerového systému obce: - odstránenie vegetácie wifi trás - výmena UPS akumulátora

69,36 EUR

RJ tech, s.r.o., Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/370

PE vrecia 700x1100/80 - 25 ks

74,04 EUR

Peter Havaš, Družstevná 587, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

14.07.2021

DF2021/369

Vytýčenie parkoviska, oplotenie a porealizačné zameranie inžin.sietí na stavbe KC

350,00 EUR

Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, Mengusovce 197, 059 36 Mengusovce

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: