Menu
Obec Spišská Teplica
ObecSpišská Teplica

Všeobecne záväzné nariadenia

2024

VZN č. 1/2024 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územá Obce Spišská Teplica

VZN_odpady_2024-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,66 kB
Vložené: 8. 3. 2024

2023

VZN č. 1/2023 Územný plán zóny Kamence II a III

VZN_1_2023_s_prilohou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB
Vložené: 1. 11. 2023

VZN č. 2/2023 O zrušení všeobecne záväzného nariadenia

Zrusenie VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,88 kB
Vložené: 14. 12. 2023

2022

VZN č. 1/2022 O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN_1_2022_zakazy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,76 kB
Vložené: 17. 2. 2022

VZN č. 2/2022 O podmienkach držania psov na území obce

VZN_2_2022_psy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 709,4 kB
Vložené: 17. 2. 2022

VZN č. 3/2022 Pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelen

VZN_3_2022_ o ochrane verejnej zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,69 kB
Vložené: 17. 2. 2022

VZN č. 4/2022 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišská Teplica

vzn_4_2022_casy_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,05 kB
Vložené: 17. 2. 2022

VZN č. 5/2022 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 5 2022 Odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,91 kB
Vložené: 15. 12. 2022

2021

VZN č.1/2021 Zmeny a doplnku č.6 ÚPN-O Spišská Teplica

VZN 1-2021 Zmeny a doplnku č. 6-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,54 MB
Vložené: 15. 6. 2021

Dodatok č. 2 VZN č. 16/2018

dodatok2_VZN_odpady_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,55 kB
Vložené: 24. 6. 2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska + cenník služieb

Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_komplet_s_cennikom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 616,5 kB
Vložené: 24. 6. 2021

VZN č. 3/2021 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN Odpad 03_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,32 kB
Vložené: 16. 12. 2021

2020

VZN č. 1/2020 o opatrovateľskej službe

VZN O opatrovateľskej službe_1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,66 kB
Vložené: 25. 6. 2020

Dodatok č. 1 VZN č. 16/2018

dodatok_VZN_odpady_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,47 kB
Vložené: 17. 9. 2020

VZN č. 2/2020 o financovaní MŠ, ŠKD, ŠJ

VZN_2_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,96 kB
Vložené: 17. 9. 2020

VZN č. 3/2020 o o miestnych daniach

VZN_3_2020_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 547,53 kB
Vložené: 17. 12. 2020

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_4_2020_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,89 kB
Vložené: 17. 12. 2020

2019

VZN č. 1/2019 o určení školských obvodov

vzn č.1_2019 o určovaní školských obvodov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,14 kB
Vložené: 12. 4. 2019

Dodatok č. 1 k VZN 16/2018

dodatok1_VZN_16_2018_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,11 kB
Vložené: 13. 6. 2019

VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov

VZN_2_2019_dotacie_pre soc a zdr znevyhodnenych obcanov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,3 kB
Vložené: 24. 6. 2019

VZN č.3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti pôsobnosti Obce Spišská Teplica

VZN_3_2019 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA RESP. ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A URČENIE PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE SPIŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,05 kB
Vložené: 24. 6. 2019

VZN_Zmeny_a_doplnku č_5_ÚPN-O Spisska_Teplica

ZVEREJNENIE_NAVRHU_VSEOBECNE_ZAVAZNEHO_NARIADENIA_PRED_ZASADNUTIM_OZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 73,63 kB
Vložené: 7. 10. 2019

VZN č.4/2019 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

VZN Odpad 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,86 kB
Vložené: 24. 10. 2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach

VZN miestne dane 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,46 kB
Vložené: 24. 10. 2019

VZN č. 6/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O Spišská Teplica

ZVEREJNENIE_VSEOBECNE_ZAVAZNEHO_NARIADENIA_6_2019-1-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,24 kB
Vložené: 24. 10. 2019

Dodatok č. 1 k VZN 7/2017

dodatok1_vzn7_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,17 kB
Vložené: 14. 2. 2019

2017

VZN č. 2/2017 ZaD č. 3 ÚPN

vzn_2_2017_upn_zad_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č. 3/2017 o zrušení VZN

vzn_3_2017_o_zruseni_vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,94 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č. 4/2017 o bezplatnom poskytovaní sociálnych služieb

vzn_4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,64 kB
Vložené: 25. 5. 2017

VZN č. 5/2017 o zrušení všeobecne záväzných nariadení

vzn 5_2017 o zruseni vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,03 kB
Vložené: 29. 6. 2017

VZN č. 6/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Spišská Teplica

vzn 6_2017o vylepovaní plagátov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 19 kB
Vložené: 29. 6. 2017

VZN č. 7/2017 o výške príspevku zák.zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica

vzn č. 7 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnost.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,95 kB
Vložené: 29. 6. 2017

VZN č. 8/2017 o výške mesačného príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica

vzn č. 8-2017 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v mateskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce spišská teplica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,66 kB
Vložené: 29. 6. 2017

VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Spišská Teplica

vzn č. 9-2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škoslkého klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec spišskáteplica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,17 kB
Vložené: 29. 6. 2017

VZN č. 10/2017 o poskytovaní dotácií

VZN_10_2017_dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,78 kB
Vložené: 21. 9. 2017

VZN č.11/2017 Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Spišská Teplica

VZN c.11 Zmeny a dopl. č. 4 ÚPN-O Sp. Teplica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,33 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 12/2017 o grantovom programe obce

VZN grantovy program_12_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,69 kB
Vložené: 26. 10. 2017

VZN č. 13/2017 o prepravnej službe

vzn o preprav sluzbe_13_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,28 kB
Vložené: 26. 10. 2017

VZN č.14/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č.142017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,36 kB
Vložené: 12. 3. 2018

2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi

vzn_1_2016_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,01 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií občanom

VZN_2_2016_dotacie_FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,9 kB
Vložené: 2. 10. 2018

VZN č.3/2016 o označovaní ulíc

vzn_3_2016_ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,09 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č.4/2016 o vodení a držaní psov

vzn_4_2016_psi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,4 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č.5/2016 o udeľovaní ocenení

vzn_5_2016_ocenenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,37 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č.6/2016 Patrónska a Topoľová ulica

vzn_6_2016_patronska_topolova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,69 kB
Vložené: 13. 4. 2017

2015

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,05 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č. 3/2015 o miestnych daniach

vzn_3_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,19 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha č. 2 VZN č. 5/2015

vzn_5_2015_priloha2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,45 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha č. 1 VZN č. 5/2015

vzn_5_2015_priloha1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,21 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č. 5/2015 prevádzkový poriadok pohrebísk

vzn_5_2015a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,39 kB
Vložené: 13. 4. 2017

2014

Príloha VZN č.2/2014 - textová časť

02_záväzná_časť_-_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,33 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č. 2/2014 záväzná časť územného plánu zóny Záhumena 1. etapa

vzn_2-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 677,77 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - verejnoprospešné stavby

10_vps_a_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,13 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č. 1/2014 - záväzná časť

step_zavazna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,33 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č. 1/2014 - zmeny a doplnky ÚPN

vzn_1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,93 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - priestorová regulácia

07_priest_regulacia_a_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,9 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - regulácia funkčného využitia 5b

05_fnk_regulacia_b_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,73 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - regulácia funkčného využitia 5a

05_fnk_regulacia_a_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,26 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - technická vybavenosť územia 4b

05_fnk_regulacia_a_1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,26 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - technická vybavenosť územia 4a

04_siete_a_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 590,03 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - dopravná vybavenosť územia 3b

03_doprava_b_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,18 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - dopravná vybavenosť územia 3a

03_doprava_a_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,38 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - komplexný urbanistický návrh 2b

02_komplex_b_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,29 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha VZN č.2/2014 - komplexný urbanistický návrh 2a

02_komplex_a_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,59 kB
Vložené: 13. 4. 2017

2011

VZN č.21/2011 o určení výšky príspevku - školská jedáleň

vzn_strava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,23 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č.22/2011 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

vzn_o_trhovych_miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,94 kB
Vložené: 13. 4. 2017

VZN č. 23/2011 ZaD č. 1 ÚPN-O

VZN_23_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,89 kB
Vložené: 10. 1. 2018

2009

VZN č.16/2009 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci

vzn_verejny_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,16 kB
Vložené: 13. 4. 2017

Príloha č. 1 VZN č. 17/2009

priloha 2 k VZN 17 2009_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,28 kB
Vložené: 13. 2. 2020

2008

VZN č. 11/2008 o poplatkoch za prenájom kultúrneho domu

vzn_11_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,22 kB
Vložené: 13. 4. 2017

2006

VZN č. 50/2006 o určovaní miest na vylepovanie volebných plagátov

vzn_50_2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,91 kB
Vložené: 13. 4. 2017

2018

VZN č. 16/2018 o nakladaní s odpadmi

VZN_16_2018_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,06 kB
Vložené: 28. 6. 2018

VZN č. 15/2018 o organizácii miestneho referenda

VZN_15_2018_referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,63 kB
Vložené: 24. 5. 2018

2007

VZN č. 61/2007 Územný plán obce

VZN_61_2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,96 kB
Vložené: 10. 1. 2018

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Gertrúda, Gerda

Zajtra má meniny Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:107
TÝŽDEŇ:2950
CELKOM:678046

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 4 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 20/10 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 19/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 18/11 °C

Dôležité čísla

Tiesňové volania:
Integrovaný záchranný systém: 112 
Hasiči: 150 
Záchranná zdravotnícka služba: 155
Polícia: 158 
Letecká záchranná služba ATE: 18155
Poruchy: 
VSE (elektrárne):0800 123 332 
SPP (plynárne):0850 111 727 
PVS (vodárne):0850 111 800 
052 7729548