#
#

Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Spišská Teplica

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Baranová Darina
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Koordinácia VPP, správa cintorína

Telefón: 052/7738400

E-mail: koordinator@obecspisskateplica.sk

Baranová MarcelaSociálna komisia - Predsedníčka
Poslanci - Poslankyňa - ul. Pokroku, Podhrádok, Školská
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Členka
Buc TomášKomisia verejného poriadku: - Predseda
Zastupiteľstvo - Zástupca starostu
Poslanci - Poslanec - ul. Budovateľská
Komisia pre sťažnosti - Náhradník