Spišská Teplica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Spišská Teplica)

Baranová Darina

Koordinácia VPP, správa cintorína - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 1)

Baranová Marcela

Predsedníčka - Sociálna komisia
Poslankyňa - ul. Pokroku, Podhrádok, Školská - Poslanci
Členka - Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu

Buc Tomáš

Predseda - Komisia verejného poriadku:
Zástupca starostu - Zastupiteľstvo
Poslanec - ul. Budovateľská - Poslanci
Náhradník - Komisia pre sťažnosti

Červeň Marek

Veliteľ DHZO - Obecný úrad Spišská Teplica
Poslanec - ul. Družstevná, Osloboditeľov od súp. č. 131 - Poslanci
Člen - Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu
Člen - Komisia pre sťažnosti

Dunajová Jurčová Mária

Miesto prvého kontaktu - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica

Fechová Martina, Ing., PhD.

Úsek ekonomických činností - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 4)

Hoffman Martin, JUDr.

Hlavný kontrolór obce - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 1)

Horváthová Vaverčáková Antónia, Mgr.

Terénna sociálna pracovníčka - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 5)

Hric Miroslav, Ing.

Projektový manažér a odborný referent - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 2)
Zobrazeno 1-10 z 32