Spišská Teplica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty- zoznam osob

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Spišská Teplica)

Darina Baranová

Koordinácia VPP, správa cintorína - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 1)

Marcela Baranová

Predsedníčka - Sociálna komisia
Poslankyňa - ul. Pokroku, Podhrádok, Školská - Poslanci
Členka - Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu

Tomáš Buc

Predseda - Komisia verejného poriadku:
Zástupca starostu - Zastupiteľstvo
Poslanec - ul. Budovateľská - Poslanci
Náhradník - Komisia pre sťažnosti

Marek Červeň

Veliteľ DHZO - Obecný úrad Spišská Teplica, Osloboditeľov 139/85, Spišská Teplica
Poslanec - ul. Družstevná, Osloboditeľov od súp. č. 131 - Poslanci
Člen - Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu
Člen - Komisia pre sťažnosti

Mgr. Peter Dobrík

Terénny pracovník - Obecný úrad Spišská Teplica, Osloboditeľov 139/85, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 5)
Telefón: 052/7893822

Mária Dunajová Jurčová

Miesto prvého kontaktu - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica

Ing. Martina Fechová, PhD.

Úsek ekonomických činností - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 4)

JUDr. Martin Hoffman

Hlavný kontrolór obce - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 1)

Mgr. Antónia Horváthová Vaverčáková

Terénna sociálna pracovníčka - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 5)

Ing. Andrea Hučková

Správa daní a poplatkov, personalistika a mzdy - Obecný úrad Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica (Poschodie: 1, Dvere č.: 4)
Zobrazené 1-10 z 32