Spišská Teplica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Bankové spojenie

IBAN: SK68 0900 0000 0051 1795 3713: 5117953713/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Úradné hodiny

pondelok 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30
utorok 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30
streda 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
štvrtok nestránkový deň
piatok 7:30 – 13:30

Adresa

Osloboditeľov 139/85
05934, Spišská Teplica

Kontakty

Mobil: 052/7738400 E-mail: obec@obecspisskateplica.sk www: www.obecspisskateplica.sk Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Ing. Mária Klára Martinková

Osoby

Mgr. Alena Štrauchová

Terénna sociálna pracovníčka

Ing. Martina Fechová, PhD.

Úsek ekonomických činností

JUDr. Martin Hoffman

Hlavný kontrolór obce

Ing. Andrea Hučková

Správa daní a poplatkov, personalistika a mzdy

Lenka Liptajová

Miesto prvého kontaktu

Adriana Rácová

Terénna pracovníčka
Telefón: 052/7893822

Ing. Monika Šatalová

Úsek ekonomických činností

Martina Rybárová

Úsek rozvojových činností

Nikola Podhorská

Evidencia obyvateľstva

Ing. Mária Figeľová

Úsek rozvojových činností

Marta Slušná

Miesto prvého kontaktu