Spišská Teplica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Bankové spojenie

IBAN: SK68 0900 0000 0051 1795 3713: 5117953713/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Úradné hodiny

pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
štvrtok nestránkový deň
piatok 7:30 - 13:30

Adresa

Osloboditeľov 139/85
05934, Spišská Teplica

Kontakty

Mobil: 052/7738400 E-mail: obec@obecspisskateplica.sk www: www.obecspisskateplica.sk Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Ing. Mária Klára Martinková

Osoby

Darina Baranová

Koordinácia VPP, správa cintorína

Marek Červeň

Veliteľ DHZO

Mgr. Antónia Horváthová Vaverčáková

Terénna sociálna pracovníčka

Ing. Martina Fechová, PhD.

Úsek ekonomických činností

JUDr. Martin Hoffman

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Peter Dobrík

Terénny pracovník
Telefón: 052/7893822

Ing. Andrea Hučková

Správa daní a poplatkov, personalistika a mzdy

Viera Mencáková

Evidencia obyvateľstva, správa registratúry

Adriana Rácová

Terénna pracovníčka
Telefón: 052/7893822

Iveta Rybková

Účtovníctvo, rozpočtovníctvo

Martina Rybárová

Úsek rozvojových činností
Telefón: 052/7738400

Nikola Podhorská

Miesto prvého kontaktu

Oľga Lacková

Komunitné centrum
Mobil: 0911628404

Marta Slušná

Miesto prvého kontaktu