#
#

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2014

Príloha VZN č.2/2014 - verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 153x | 13.04.2017

Príloha VZN č. 1/2014 - záväzná časť Stiahnuté: 221x | 13.04.2017

VZN č. 1/2014 - zmeny a doplnky ÚPN Stiahnuté: 378x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - priestorová regulácia Stiahnuté: 195x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - regulácia funkčného využitia 5b Stiahnuté: 157x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - regulácia funkčného využitia 5a Stiahnuté: 147x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - technická vybavenosť územia 4b Stiahnuté: 161x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - technická vybavenosť územia 4a Stiahnuté: 148x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - dopravná vybavenosť územia 3b Stiahnuté: 159x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - dopravná vybavenosť územia 3a Stiahnuté: 142x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - komplexný urbanistický návrh 2b Stiahnuté: 149x | 13.04.2017

Príloha VZN č.2/2014 - komplexný urbanistický návrh 2a Stiahnuté: 148x | 13.04.2017

2011

VZN č.21/2011 o určení výšky príspevku - školská jedáleň Stiahnuté: 127x | 13.04.2017

VZN č.22/2011 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Stiahnuté: 136x | 13.04.2017

VZN č. 23/2011 ZaD č. 1 ÚPN-O Stiahnuté: 110x | 10.01.2018

2009

VZN č.16/2009 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci Stiahnuté: 191x | 13.04.2017

Príloha č. 1 VZN č. 17/2009 Stiahnuté: 167x | 13.02.2020

2008

VZN č. 11/2008 o poplatkoch za prenájom kultúrneho domu Stiahnuté: 135x | 13.04.2017

2007

VZN č. 61/2007 Územný plán obce Stiahnuté: 121x | 10.01.2018

2006

VZN č. 50/2006 o určovaní miest na vylepovanie volebných plagátov Stiahnuté: 122x | 13.04.2017

Stránka