#
#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2015

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 237x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 246x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 202x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 192x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 169x | 13.04.2017

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015-2017 Stiahnuté: 158x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 príjem Stiahnuté: 159x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 výdaj Stiahnuté: 169x | 13.04.2017

2014

Správa audítora KÚZ 2014 Stiahnuté: 177x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok rok 2014 Stiahnuté: 215x | 13.04.2017

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 Stiahnuté: 148x | 12.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2014 Stiahnuté: 151x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 1. časť Stiahnuté: 167x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 2. časť Stiahnuté: 159x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 3. časť Stiahnuté: 171x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 4. časť Stiahnuté: 162x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 5. časť Stiahnuté: 166x | 12.04.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2014 - 2016 Stiahnuté: 174x | 12.04.2017

2013

Správa o KČ kontrolóra obce za rok 2013 Stiahnuté: 159x | 12.04.2017

Stránka