#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2015

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 157x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 146x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 123x | 13.04.2017

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015-2017 Stiahnuté: 117x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 príjem Stiahnuté: 117x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 výdaj Stiahnuté: 121x | 13.04.2017

2014

Správa audítora KÚZ 2014 Stiahnuté: 111x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok rok 2014 Stiahnuté: 156x | 13.04.2017

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 Stiahnuté: 103x | 12.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2014 Stiahnuté: 111x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 1. časť Stiahnuté: 119x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 2. časť Stiahnuté: 115x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 3. časť Stiahnuté: 126x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 4. časť Stiahnuté: 119x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 5. časť Stiahnuté: 120x | 12.04.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2014 - 2016 Stiahnuté: 131x | 12.04.2017

2013

Správa o KČ kontrolóra obce za rok 2013 Stiahnuté: 118x | 12.04.2017

Stránka