#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2015

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 119x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 97x | 13.04.2017

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015-2017 Stiahnuté: 93x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 príjem Stiahnuté: 93x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 výdaj Stiahnuté: 96x | 13.04.2017

2014

Správa audítora KÚZ 2014 Stiahnuté: 89x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok rok 2014 Stiahnuté: 120x | 13.04.2017

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 Stiahnuté: 78x | 12.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2014 Stiahnuté: 85x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 1. časť Stiahnuté: 94x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 2. časť Stiahnuté: 93x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 3. časť Stiahnuté: 100x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014- 4. časť Stiahnuté: 98x | 12.04.2017

Záverečný účet rok 2014 - 5. časť Stiahnuté: 96x | 12.04.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2014 - 2016 Stiahnuté: 105x | 12.04.2017

2013

Správa o KČ kontrolóra obce za rok 2013 Stiahnuté: 92x | 12.04.2017

Stránka