#
#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 53x | 18.12.2020

2020

Záverečný účet obce 2019 Stiahnuté: 80x | 29.06.2020

Schválený rozpočet obce 2020 Stiahnuté: 210x | 20.01.2020

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 321x | 31.12.2018

2018

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 206x | 14.06.2019

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 316x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 370x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 262x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 277x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 779x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 296x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 210x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 332x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 240x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 398x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 222x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 368x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 313x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 226x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 238x | 13.04.2017

Stránka