#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 114x | 31.12.2018

2018

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 7x | 14.06.2019

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 200x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 224x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 127x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 170x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 197x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 130x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 95x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 120x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 135x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 223x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 101x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 140x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 139x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 113x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 118x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 117x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 117x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 100x | 13.04.2017

Stránka