#
#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 87x | 18.12.2020

2020

Záverečný účet obce 2019 Stiahnuté: 102x | 29.06.2020

Schválený rozpočet obce 2020 Stiahnuté: 223x | 20.01.2020

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 330x | 31.12.2018

2018

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 217x | 14.06.2019

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 325x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 381x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 273x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 290x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 790x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 305x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 223x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 349x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 248x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 418x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 233x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 390x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 324x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 238x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 250x | 13.04.2017

Stránka