#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 183x | 31.12.2018

2018

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 56x | 14.06.2019

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 231x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 266x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 166x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 196x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 648x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 155x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 127x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 174x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 167x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 281x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 138x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 193x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 202x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 143x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 152x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 154x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 160x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 131x | 13.04.2017

Stránka