#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2018

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 73x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 73x | 14.12.2017

2017

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 91x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 125x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 59x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 21x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 20x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 51x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 87x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 37x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 46x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 35x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 44x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 41x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 38x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 41x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 36x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 39x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 32x | 13.04.2017

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015-2017 Stiahnuté: 31x | 13.04.2017

Stránka