#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 40x | 31.12.2018

2018

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 171x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 185x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 81x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 137x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 173x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 104x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 64x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 69x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 108x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 158x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 77x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 87x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 84x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 88x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 86x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 79x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 82x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 75x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 78x | 13.04.2017

Stránka