#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 219x | 31.12.2018

2018

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 81x | 14.06.2019

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 239x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 281x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 190x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 204x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 658x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 171x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 141x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 204x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 176x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 310x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 152x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 239x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 232x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 153x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 166x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 166x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 173x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 147x | 13.04.2017

Stránka