Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2018

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 39x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 32x | 14.12.2017

2017

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 74x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 105x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 42x | 13.04.2017

2016

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 32x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 59x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 22x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 26x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 18x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 28x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 25x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 26x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 27x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 19x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 25x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 19x | 13.04.2017

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015-2017 Stiahnuté: 19x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 príjem Stiahnuté: 19x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 výdaj Stiahnuté: 17x | 13.04.2017

Stránka