#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2018

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 123x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 142x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 47x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 119x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 154x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 85x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 46x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 43x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 85x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 128x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 59x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 67x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 64x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 71x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 64x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 62x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 66x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 59x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 62x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 52x | 13.04.2017

Stránka