#
#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Záverečný účet obce 2020 Stiahnuté: 11x | 24.06.2021

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 115x | 18.12.2020

2020

Záverečný účet obce 2019 Stiahnuté: 119x | 29.06.2020

Schválený rozpočet obce 2020 Stiahnuté: 239x | 20.01.2020

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 349x | 31.12.2018

2018

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 234x | 14.06.2019

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 338x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 395x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 285x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 301x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 804x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 321x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 250x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 363x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 259x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 433x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 245x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 422x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 334x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 253x | 13.04.2017

Stránka