#

Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 138x | 31.12.2018

2018

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 25x | 14.06.2019

Programový rozpočet 2018 Stiahnuté: 212x | 14.12.2017

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 241x | 14.12.2017

2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 139x | 28.06.2018

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 177x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 203x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 135x | 13.04.2017

2016

Správa audítora KÚZ 2016 Stiahnuté: 104x | 22.02.2018

Výročná správa za konsolidovaný celok 2016 Stiahnuté: 135x | 22.02.2018

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 147x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 237x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 111x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 157x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 158x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 120x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 129x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 126x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 130x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 106x | 13.04.2017

Stránka