Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2017

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Stiahnuté: 54x | 04.07.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 81x | 13.04.2017

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Stiahnuté: 35x | 13.04.2017

2016

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 17x | 04.07.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2016 Stiahnuté: 25x | 04.07.2017

Stanovisko HKO k ZÚ obce za rok 2016 Stiahnuté: 10x | 04.07.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 16x | 13.04.2017

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 11x | 13.04.2017

Textová časť Stiahnuté: 17x | 13.04.2017

2015

Správa auditora KÚZ 2015 Stiahnuté: 15x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok 2015 Stiahnuté: 17x | 13.04.2017

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 18x | 13.04.2017

Plnenie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 12x | 13.04.2017

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce 2015 Stiahnuté: 16x | 13.04.2017

Správa audítora k ÚZ za rok 2015 Stiahnuté: 12x | 13.04.2017

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015-2017 Stiahnuté: 10x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 príjem Stiahnuté: 8x | 13.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2015-2017 výdaj Stiahnuté: 9x | 13.04.2017

2014

Správa audítora KÚZ 2014 Stiahnuté: 10x | 13.04.2017

Výročná správa za konsolidovaný celok rok 2014 Stiahnuté: 20x | 13.04.2017

Stránka