#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail zmluvyč.: PLSK.01.01.00-12-0163/17-00_ZoNF

Zmluva: Zmluva o národnom spolufinancovaní

 • Číslo zmluvy
  PLSK.01.01.00-12-0163/17-00_ZoNF
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Určených aktivít Projektu, realizovaných slovenskými partnermi, ktoré sú predmetom Projektu.
 • Cena
  103 422,72 EUR jednostotritisícštyristodvadsaťdva eur sedemdesiatdva centov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  4.5.2022
 • Platnosť zmluvy do
  27.10.2027
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  28.4.2022
 • Dátum zverejnenia
  4.5.2022
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Spišská Teplica
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Obrancov mieru 454 ,Spišská Teplica ,059 34
 • Telefón
  052/7738400
 • E-mail
  obec@obecspisskateplica.sk
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • IČO
  50349287
 • DIČ
 • Adresa
  Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenskárepublika
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
 • Odkaz na verejné obstarávanie