#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.05.2020

45/2020

Objednávame si u Vás oplechovanie exist. drevených mostíkov.

1 077,00 EUR

ŠEBEST, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

18.05.2020

44/2020

Objednávame si u Vás posúdenie technickej dokumentácie KC - časť plynofikácia.

0,00 EUR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

14.05.2020

43/2020

Objednávame si u Vás opravu VO na uliciach Patrónska a Topoľová.

0,00 EUR

Technické služby, Hviezdoslavova 33, 05921 Svit

Obec Spišská Teplica

14.05.2020

42/2020

Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.

20,38 EUR Dvadsať eur 38/100

Michal Belko Neobaluy

Obec Spišská Teplica

12.05.2020

41/2020

Objednávame si u Vás 2 osvedčovacie knihy A4 - tvrdá väzba aj s poštou

7,93 EUR Sedemeur 93/100

FUEGO.SK s.r.o.

Obec Spišská Teplica

11.05.2020

40/2020

Objednávame si u Vás rozvody teplej vody a rekonštrukciu vodovodnej prípojky.

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto eur.

Bystrík Ďuraš - SEGAS

Obec Spišská Teplica

04.05.2020

39/2020

Objednávame si u Vás predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe.

223,20 EUR Dvestodvadsaťtri 20/100

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

04.05.2020

38/2020

Objednávame si u Vás TV Samsung - reštaurácia KD.

997,89 EUR Deväťstodeväťdesiatsedem eur 89/100

NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava – mestská časť Rača

Obec Spišská Teplica

29.04.2020

37/2020

Objednávame si u Vás montáž rozvádzača a elektroinštalácie v priestoroch reštaurácie KD.

Neuvedené

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

22.04.2020

36/2019

Objednávame si u Vás hydrogeologický prieskum pre studňu v miestnej časti Spišská Teplica.

330,00 EUR Tristotridsať eur

Peter Baroš GEO PP

Obec Spišská Teplica

22.04.2020

35/2019

Objednávame si u Vás projekt studne v miestnej časti Obce Spišská Teplica

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

Ing. Peter Nemec

Obec Spišská Teplica

15.04.2020

34/2020

Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice a toaletný papier.

113,64 EUR Stotrinásťeur 64/100

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

14.04.2020

33/2020

Objednávame si u Vás spílenie stromov na verejných priestranstvách Obce Sp. Teplica - 11ks.

660,00 EUR Šesťstošesťdesiat eur.

La Forest

Obec Spišská Teplica

14.04.2020

32/2020

Objednávame si u Vás nástenné svietidlá RETRO II -6 ks, priemyselnú žiarovku BALL FROSTED - 6 ks, c

180,86 EUR Stoosemdesiateur 86/100

Donoci s.r.o.

Obec Spišská Teplica

07.04.2020

31/2020

Objednávame si u Vás alternátor 9516350R pre DHZo

78,00 EUR Sedemdesiatosem eur

Viliam Nemčko Firma ŠTART

Obec Spišská Teplica

07.04.2020

30/2020

Objednávame si u Vás 3 ks ochranných odevov pre DHZo.

82,08 EUR Osemdesiatdva 08/100 eur

Helena letková - Heda

Obec Spišská Teplica

25.03.2020

29/2020

Objednávame si u Vás zeminu (černozem).

0,00 EUR

Panorama residence l, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

23.03.2020

28/2020

Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky.

0,00 EUR

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

20.03.2020

27/2020

Objednávame si u Vás tekuté mydlo, univerzálny čistič, gél na pranie.

30,38 EUR Tridsať eur 38/100

Michal Belko Neobaluy

Obec Spišská Teplica

11.03.2020

26/2020

Objednávame si u Vás letecké fotografie obce.

250,80 EUR Dvestopäťdesiat eur 80/100

CBS spol. s.r.o.

Obec Spišská Teplica

09.03.2020

25/2020

Objednávame si u Vás odkanalizovanie ul. Družstevnej v Spišskej Teplici.

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur.

AGROPROJEKT Nitra, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

09.03.2020

24/2020

Objednávame si u Vás 25 ks plastová nádoba 120 l farba čierna, typ 0004-3RC. Podľa CP 436/20 zo dňa

531,00 EUR Päťstotridsaťjedeneur

MEVA - SK s.r.o. Rožňava

Obec Spišská Teplica

06.03.2020

23/2020

Objednávame si u Vás hydrogeologický prieskum pre zaústenie vsakov dážďovej kanalizácie.

390,00 EUR Tristodeväťdesiateur.

Peter Baroš GEO PP

Obec Spišská Teplica

05.03.2020

22/2020

Objednávame si u Vás TP - Link Wifi Router - 1 ks, UTP kábel Cat5E drát LSOH Eca - 60m,C - Tech repr

85,44 EUR Osemdesiatpäťeur 44/100

KOMPUTORO, s.r.o., Jesenná 3174, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

03.03.2020

21/2020

Objednávame si u Vás toaletný papier - 100 ks.

33,00 EUR Tridsaťtrieur.

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: