#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2018

Zmluva o poskytnutí služby

13112018

4 650,00 EUR

Peter Basarik

Obec Spišská Teplica

31.10.2018

zmluva o dielo o vykonaní prác

31_10_2018

24 923,26 EUR Dvadsaťštyritisícdeväťstodvadsaťtri Eur a dvadsaťšesť centov

Archprojekt Poprad, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

29.10.2018

Zmluva o dielo

11102018

52 396,56 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

29.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1_192673087485

1,00 EUR Jedno Euro

Obec Spišská Teplica

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

24.10.2018

Dohoda č.18/36/010/63

18_36_010_63

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

22.10.2018

Nájomná zmluva 21/2018

21/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Daniela Oravcová

Obec Spišská Teplica

22.10.2018

Kúpna zmluva

22_10_2018

441,76 EUR Štyristoštyridsaťjeden EUR a sedemdesiatšesť centov

Magdaléna Kleinová

Obec Spišská Teplica

22.10.2018

Kúpna zmluva

12102018

522,10 EUR

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

18.10.2018

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby

18_10_2018

Neuvedené

Peter Basarik

Obec Spišská Teplica

17.10.2018

Dodatok_zmluvy_o_poskytovaní_verejných_služieb_balík

9915438215

20,89 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

15.10.2018

Nájomná zmluva č.20/2018

20/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Darina Baranová

Obec Spišská Teplica

15.10.2018

Nájomná zmluva č. 19/2018

19/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Mgr. Eva Mušková

Obec Spišská Teplica

15.10.2018

Nájomná zmluva č.18/2018

18/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Daniela Slivková

Obec Spišská Teplica

11.10.2018

Zmluva_o_spolupráci

USVRK_OIP_2018_001454_004

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

09.10.2018

Mandátna_zmluva

09_10_2018

980,00 EUR deväťstoosemdesiateur

Ing. Katarína Kumorovitzová

Obec Spišská Teplica

03.10.2018

Zmluva o poskytovaní služby

03_10_2018

4 650,00 EUR Štyritisícšesťstopäťdesiat Eur

Peter Basarik

Obec Spišská Teplica

02.10.2018

Zmluva_o_dielo

02_10_2018

14 040,00 EUR štrnásťtisícštyridsať eur

AIP projekt,s.r.o.

Obec Spišská Teplica

27.09.2018

Nájomná zmluva č. 17/2018

17/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Anna Kyselová

Obec Spišská Teplica

25.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2018

300,00 EUR Tristo eur

Poľovnícke združenie BOR

Obec Spišská Teplica

24.09.2018

dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo

24_09_2018_dodatok_c_1

Neuvedené

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

21.09.2018

dodatok_č_4_k_zmluve_o_nájme_nebytových_priestorov

dodatok_č_4_k_zmluve_c_1/2016

0,00 EUR

Gabriela Červeňová

Obec Spišská Teplica

18.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

373/2018/OK

3 300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Prešovský samosprávny kraj

10.09.2018

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2/2016

Dodatok č.1

6,00 EUR Šesťeur.

Mária Žigová

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Nájomna zmluva 16/2018

16/2018

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Milan Urban

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o lízingu

1

Neuvedené

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: