#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2020

Nájomná zmluva č. 1/2020

1/2020

15,00 EUR Pätnásťeur

Štefan Bukovina

Obec Spišská Teplica

23.01.2020

Nájomná zmluva č. 4/2020

4/2020

10,00 EUR Desaťeur.

Ľubomír Baran

Obec Spišská Teplica

17.01.2020

Z M L U V A č. 6/2020 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

6_2020

350,00 EUR Tristopäťdesiat Eur

ACB Slovensko o.z.

Obec Spišská Teplica

15.01.2020

Z M L U V A č. 3/2020 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

3_2020

7 000,00 EUR Sedemtisíc Eur.

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Spišská Teplica

14.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Dodatok_1_2020

600,00 EUR šesťsto eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

14.01.2020

k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.06.2010

01_2020_ dodatok_ k_ Zmluve_ č_ 1_2010

5 190,00 EUR päťtisícstodeväťdesiat eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

14.01.2020

Z M L U V A č. 5/2020 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

05_2020

350,00 EUR Tristopäťdesiat Eur.

Poľovnícke združenie BOR

Obec Spišská Teplica

14.01.2020

Z M L U V A č. 4/2020 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

4_2020

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto Eur.

Občianske združenie GALAXIA

Obec Spišská Teplica

10.01.2020

Z M L U V A č. 7/2020 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

7_2020

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur.

FC SPIŠSKÁ TEPLICA L.D.

Obec Spišská Teplica

10.01.2020

Z M L U V A č. 1/2020 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

1_2020

850,00 EUR Osemstopäťdesiat Eur

Pavol Kuzmiak - MAPAK

Obec Spišská Teplica

09.01.2020

Z M L U V A č. 2/2020 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

2_2020

500,00 EUR päťsto Eur.

Občianske združenie Žijeme v Teplici

Obec Spišská Teplica

09.01.2020

Nájomná zmluva č. 3/2020

3/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Daniel Poráč

Obec Spišská Teplica

08.01.2020

Nájomná zmluva č. 2/2020

2/2020

50,00 EUR Päťdesiateur.

Mgr. Alena Cimermanová

Obec Spišská Teplica

02.01.2020

Nájomná zmluva č. 380/2019

380/2019

10,00 EUR Desaťeur.

Ing. Eva Archelová

Obec Spišská Teplica

02.01.2020

Nájomná zmluva č. 379/2019

379/2019

10,00 EUR Desaťeur.

Ing. Eva Archelová

Obec Spišská Teplica

31.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

20122019

246 022,40 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Spišská Teplica

30.12.2019

Nájomná zmluva č. 384/2019

384/2019

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Margita Kokyová

Obec Spišská Teplica

20.12.2019

Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej 04.03.1999

dodatok_c_14

3 300,00 EUR Tritisíctristo €

Jozef Šebest

Obec Spišská Teplica

19.12.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2019-003181

507 084,74 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18.12.2019

Nájomná zmluva č. 383/2019

383/2019

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Daniela Kokyová

Obec Spišská Teplica

16.12.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

25112019

2 250,00 EUR Dvetisícdvestopäťdesiat eur

Ing. Monika Kešeláková, Pod Kalváriou 9, 048 01 Rožňava

Obec Spišská Teplica

16.12.2019

Nájomná zmluva č. 381/2019

381/2019

10,00 EUR Desaťeur.

Jozef Gaži

Obec Spišská Teplica

16.12.2019

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

16_12_2019

240,00 EUR Dvestoštyridsaťeur.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Obec Spišská Teplica

13.12.2019

Zmluva o zebezpečení technických služieb

ZM_29112019

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

13.12.2019

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

13122019

0,00 EUR

Neudorf, s.r.o., Medza 3444/10, Sp. Nová Ves 052 01

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: