#

Navigácia

Obsah

KOMISIE

Komisie pri obecnom zastupiteľstve Spišská Teplica: 

Stavebná komisia:
 

                      Ing. Pavol Pintek
  Ing. Jozef Pitoniak
  Ing. Ján Šeliga
Štatút:  


Komisia verejného poriadku:
 

predseda:      Marek Červeň
členovia: Jana Ďurišová
  Anna Nemčková
Štatút:  tu ku stiahnutiu .pdf, 832,74 kB


Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu:
 

predseda:      Ing. Gabriela Olekšáková
členovia: Tomáš Buc
  Ondrej Dunaj Jurčo
  MUDr. Mária Michalková
  Patrik Lacko
  Mgr. Zuzana Maškulková
  Marta Slušná
  Renáta Pavličková
Štatút:  Finančná komisia:
 

predseda:      Ing. Pavol Pintek
členovia: Anna Nemčková
  Ing. Gabriela Olekšáková
  Jana Ďurišová
  Ondrej Dunaj jurčo

 Komisia na ochranu verejného záujmu
 

predseda:      MUDr. Mária Michalková
členovia: Marek Červeň
  Ing. Gabriela Olekšáková