#
#

Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

 

 

Portál Úradu pre verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Spišská Teplica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Obrancov mieru 454/3
059 34 Spišská Teplica

Ing. Radoslav Šeliga - starosta

Tel./Fax: 052/7738400
E-mail: obec@obecspisskateplica.sk
Web: www.obecspisskateplica.sk

IČO: 00326534, DIČ: 2020674964
IBAN: SK 24 0200 0000 0009 2492 8562

 

Zverejňovanie v profile VO