#
#

Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zahájení prerokovania ZADANIA pre „Územný plán zóny Spišská Teplica - Kamence II a III“ v katastrálnom území Spišská Teplica

Vyvesené: 24. 5. 2022

Dátum zvesenia: 24. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Martina Fechová PhD.

Späť