#
#

Navigácia

Obsah

Späť

Oznam - vykonanie čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie ulice Obrancov mieru v Spišskej Teplici

Dôvodom  uzávierky je verejné kultúrne podujatie za účelom predvolebnej kampane za starostu obce Spišská Teplica.
Druh uzávierky: čiastočná.
Doba uzávierky: 06. 08. 2022 v čase od 15:00 hod. do 23:00 hod.
Počas čiastočnej uzávierky bude cestná premávka presmerovaná na náhradnú obchádzkovú trasu, ktorá bude vedená cez ulicu Osloboditeľov v zmysle dočasného prenosného značenia určneného Obcou Spišská Teplica pod č. j. SPT-335/2022-02 zo dňa 05.08. 2022.Uzávierka miestnej komunikácie_Záborský_2.pdf (239.8 kB)

Vyvesené: 5. 8. 2022

Dátum zvesenia: 8. 8. 2022

Zodpovedá: Marta Slušná

Späť