#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.12.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

5,74 EUR Päťeur 74/100

Ing. Mária Gaborčíková

Obec Spišská Teplica

29.12.2020

Zmluva o dielo

20_11_2020

20 286,11 EUR Dvadsaťtisícdvestoosemdesiatšesťeur 11/100

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

29.12.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

18.12.2020

Nájomná zmluva č. 34/2020

34/2020

37,50 EUR Tridsaťsedemeur 50/100

Mária Kamhalová

Obec Spišská Teplica

16.12.2020

Kúpna zmluva

15 12 2020

13 725,09 EUR Trinásťtisícsedemstodvadsaťpäť 09/100 eur

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

16.12.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

16_12_2020

Neuvedené

Mäso-Tarty, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.12.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

OSM/ZOBZ VB/46/2020

0,00 EUR

Mesto Poprad

Obec Spišská Teplica

14.12.2020

Dodatok č.1/2020

01/2020

1,40 EUR Jednoeuro 40/100

Soňa Dudášová

Obec Spišská Teplica

11.12.2020

Nájomná zmluva č. 33/2020

033/2020

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeur

Alena Rácová

Obec Spišská Teplica

09.12.2020

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

09.12.2020

Zmluva o dodávke plynu

6303011940

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

08.12.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

2,55 EUR Dveeura 55/100

Mária Andrejdesová

Obec Spišská Teplica

08.12.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

2

240,00 EUR Dvestoštyridsať Eur

Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľová 830/15, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

Zmluva o zabezpečení služieb

30/11/2020

Neuvedené

Ján Kolárik

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

D O H O D A č. 20/36/012/52

20/36/012/52

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu.

002

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu.

001

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

01.12.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

01_12_2020

Neuvedené

PDP v Spišskej Teplici, Lesná 457, 05934 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

01.12.2020

Zmluva o dielo

07_09_2020

2 904,72 EUR Dvetisícdeväťstoštyrieur 72/100

BAHERNÍK - M.B.E. s.r.o.

Obec Spišská Teplica

01.12.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

2,16 EUR Dve € 16 centov

Ľudmila Nemcová

Obec Spišská Teplica

27.11.2020

Zmluva o dielo

31_08_2020

4 567,00 EUR Štyritisícpäťstošesťdesiatsedemeur

Mário Malučký - Luna, Partizánska 531/65, 053 15 Hrabušice

Obec Spišská Teplica

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

27_11_2020

Neuvedené

SR ŠÚ SR

Obec Spišská Teplica

19.11.2020

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8003301120

216,36 EUR Dvestošesťnásť Eur 36/100

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Spišská Teplica

13.11.2020

Nájomná zmluva č. 28/2020

28/2020

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeur

Monika Vdovjaková

Obec Spišská Teplica

13.11.2020

Dodatok č.1/2020

01/2020

1,95 EUR Jednoeuro 95/100

Jozef Štefány

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: