#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.01.2022

Zmluva č. 5/2021 o zabezpečení poskytnutia sociálnej sluby

5_2021

270,00 EUR dvestosedemdesiat eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

31.12.2021

Zmluva o dielo

ZoD_31_12_2021

20 082,14 EUR dvadsaťtisíc osemdesiatdva eur štrnásť centov

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

23.12.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 12.5.2021

20122021

25 000,00 EUR Dvadsaťpäťtisíc eur.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

23.12.2021

Dodatok č.16

23122021

5 000,00 EUR Päťtisíc eur.

Jozef Šebest

Obec Spišská Teplica

20.12.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

VB_20_12_2021

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici

Obec Spišská Teplica

17.12.2021

ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

39/PZ /2021

0,00 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

17.12.2021

Zmluva o spolupráci

1109/2021

53 916,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Úrad vlády SR

15.12.2021

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

č. 3/2021

1 287,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiatsedemeur

Anna a Vladimír Bednarovský

Obec Spišská Teplica

15.12.2021

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

č.2/2021

352,00 EUR Tristopäťdesiatdvaeur

Štefan a Anna Langovci

Obec Spišská Teplica

13.12.2021

Dodatokč. 3_2021 k Zmluve č.1_2021

dodatok_3_2021

7 293,00 EUR sedemtisícdvestodeväťdesiattri eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

09.12.2021

Dodatok 202/2021

1

106 000,00 EUR Stošesťtisíceur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Spišská Teplica

07.12.2021

Dodatok k zmluve 1-797200638525

1-797200638525

34,84 EUR Tridsaťštyrieur 84/100

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

07.12.2021

Kúpna zmluva 1-797201123083

1-797201123083

40,00 EUR Šestopäťdesiateur

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

07.12.2021

Nájomná zmluva 43/2021

43/2021

20,00 EUR Dvadsaťeur

Anna Čonková

Obec Spišská Teplica

07.12.2021

Nájomná zmluva 42/2021

42/2021

80,00 EUR Osemdesiateur

Anna Čonková

Obec Spišská Teplica

06.12.2021

Dohoda č.21/36/012/58

21/36/012/58

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

02.12.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č.1

907,00 EUR deväťstoseden eur

Ing. Jozef a Anna Skokanovci

Obec Spišská Teplica

01.12.2021

Dodatok č. 1 k ZoD

1

93 416,22 EUR

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

30.11.2021

Nájomná zmluva 41/2021

41/2021

Neuvedené

Marie Rácová

Obec Spišská Teplica

30.11.2021

KÚPNA ZMLUVA 1-797065017112

1-797065017112

49,90 EUR Štyridsaťdeväťeur /90 centov

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

25.11.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

23_11_2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Ci development group, s. r. o.

Obec Spišská Teplica

25.11.2021

Zámenná zmluva

ZZ_23_11_2021

477,18 EUR štyristosedemdesiatsedem eur a osemnásť eurocentov

Ci development group, s. r. o.

Obec Spišská Teplica

25.11.2021

Kúpna zmluva

KZ_11_11_2021

831,00 EUR osemsto tridsaťjeden eur

Rádio Tatry International, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.11.2021

Nájomná zmluva č. 40/2021

40/2021

50,00 EUR Päťdesiateur.

Milan Makula

Obec Spišská Teplica

16.11.2021

Nájomná zmluva č. 39/2021

39/2021

20,00 EUR Dvadsaťeur

Roman Gaži

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: