#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2017

Zmluva o dielo

ZoD

15 000,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Architekti on:off s.r.o.

24.07.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4215170042

4215170042

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

24.07.2017

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel

PHZ-OPK2-2017/000831-110

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

23.07.2017

Zmluva o dielo

zmluva o dielo

1 950,00 EUR Jedentisícdeväťstopäťdesiat Eur

Obec Spišská Teplica

BSK EUROPE, s.r.o., Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

18.07.2017

Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a prenájme nebytových

1,00 EUR Jedno Euro

FC SPIŠSKÁ TEPLICA L.D.

Obec Spišská Teplica

12.07.2017

Zmluva o pripojení

24ZVS0000735538M

0,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Východoslovenská distribučná, a.s.

07.07.2017

Zmluva č. 9/2017

9/2017

150,00 EUR

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Obec Spišská Teplica

30.06.2017

Mandátna zmluva

29062017

950,00 EUR Deväťstopäťdesiateur

Ing. Katarína Kumorovitzová, Letná 3476/17, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

28.06.2017

Nájomná zmluva

18/2017

50,00 EUR Päťdesiateur

Obec Spišská Teplica

Ing. Jozef Lang

23.06.2017

Zmluva č.37752 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zákonníka

37752

3 000,00 EUR Tritisíc Eur

Obec Spišská Teplica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.06.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2017

12,00 EUR ročne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

09.06.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov

ZoZFP

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Adela Šebestová

Obec Spišská Teplica

07.06.2017

Zmluva o Združení finančných prostriedkov

ZoZFP

700,00 EUR Sedemsto

Mäso-Tatry, s.r.o

Obec Spišská Teplica

06.06.2017

Zmluva o Elektronických službách

ZoES

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišská Teplica

06.06.2017

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

ZoBU

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišská Teplica

05.06.2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

1

999,00 EUR Deväťstodeväťdesiatdeväať

ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Spišská Teplica

02.06.2017

Zmlujva o dielo

ZoD

950,00 EUR Deväťstopaťdesiat

Ing.arch.Martin Baloga, PhD.,, Šrobárova 2680/45, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

02.06.2017

Zmluva o dielo

ZoD 014/2017

9 899,25 EUR

RJ tech, s.r.o., Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

26.05.2017

Zmluva o dielo

26052017

4 490,00 EUR

Karpatský Rozvojový Inštitút

Obec Spišská Teplica

26.05.2017

Nájomná zmluva

17/2017

25,00 EUR

Jozef Pitek

Obec Spišská Teplica

26.05.2017

Nájomná zmluva

16/2017

37,50 EUR

Ján Pitek

Obec Spišská Teplica

26.05.2017

Nájomná zmluva

15/2017

50,00 EUR

Jozef Pitek

Obec Spišská Teplica

24.05.2017

Nájomná zmluva

14/2017

15,00 EUR

Margita Buhrová, rod. Cinová

Obec Spišská Teplica

24.05.2017

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2017/000517-001

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

24.05.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2030207568

19,99 EUR mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: