#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.02.2022

Nájomná zmluva 13/2022

13/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Mgr. Alena Skokanová

Obec Spišská Teplica

08.02.2022

Nájomná zmluva 06/2022

06/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Rudolf Kupčo

Obec Spišská Teplica

08.02.2022

Nájomná zmluva 10/2022

10/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Štefan Grainda

Obec Spišská Teplica

03.02.2022

Nájomná zmluva 14/2022

14/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Ing. Daniel Murgaš

Obec Spišská Teplica

03.02.2022

Nájomná zmluva 12/2022

12/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Mária Janíčková

Obec Spišská Teplica

03.02.2022

Nájomná zmluva 11/2022

11/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Janka Mrázová

Obec Spišská Teplica

03.02.2022

Nájomná zmluva 08/2022

08/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Dagmar Točoňová

Obec Spišská Teplica

03.02.2022

Nájomná zmluva 07/2022

07/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Ing. Daniel Murgaš

Obec Spišská Teplica

03.02.2022

Zmluva o dielo č. 2105-01

2105-01

659 800,00 EUR šestopäťdesiatdeväťtisíc osemsto eur

ENERGA s. r. o.

Obec Spišská Teplica

28.01.2022

Nájomná zmluva 05/2022

05/2022

69,08 EUR Šesťdesiatdeväťeur 08/100

Michal Dzivjak

Obec Spišská Teplica

25.01.2022

Zmluva o poskytnutí NFP

ZM_SEP-IMRK3-2021-004962

67 530,96 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

21.01.2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 09/2022

ND 09/2022

Neuvedené

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

20.01.2022

Nájomná zmluva 04/2022

04/2022

20,00 EUR Dvadsaťeur

Ľudmila Budinská

Obec Spišská Teplica

20.01.2022

Nájomná zmluva 03/2022

03/2022

40,00 EUR Štyridsaťeur

Ľudmila Budinská

Obec Spišská Teplica

20.01.2022

Nájomná zmluva 02/2022

02/2022

20,00 EUR Dvadsaťeur

Ľudmila Budinská

Obec Spišská Teplica

17.01.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

1/2020

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

17.01.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

2

1 078,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

17.01.2022

Nájomná zmluva 01/2022

01/2022

20,00 EUR Dvadsaťeur

Slavomír Chripko

Obec Spišská Teplica

14.01.2022

Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

2/2022

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Občianske združenie GALAXIA

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 6/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

6/2022

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur.

STK Poprad - Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 5/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

5/2022

800,00 EUR Osemsto eur.

Pavol Kuzmiak - MAPAK

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 4/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

4/2022

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

FC SPIŠSKÁ TEPLICA L.D.

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

3/2022

7 000,00 EUR Sedemtisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Spišská Teplica

13.01.2022

Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

1/2022

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Poľovnícke združenie BOR

Obec Spišská Teplica

10.01.2022

Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

1/2022

5 580,00 EUR päťtisícpäťstoosemdesiat eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: