#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.02.2021

Nájomná zmluva č. 4/2021

4/2021

4,37 EUR Štyrieura 37/100

Anna Gažiová

Obec Spišská Teplica

18.02.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-792773773694

50,00 EUR mesačne

Obec Spišská Teplica

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-7965962545

23,00 EUR mesačne

Obec Spišská Teplica

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

17.02.2021

Nájomná zmluva na pozemok

KN-E 5147/1

175,00 EUR Stosedemdesiatpäťeur

Eva Valentíková

Obec Spišská Teplica

17.02.2021

Nájomná zmluva č. 5/2021

5/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Libor Štefány

Obec Spišská Teplica

11.02.2021

Kúpna zmluva

05022021

13 725,09 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

10.02.2021

Príloha č. 1 – Cenník služieb_08.02.2021

01_2021

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

10.02.2021

Zmluva č. 306_2021 o poskytovaní sociálnej služby v EUROTREND, n.o.

306_2021

11,45 EUR jedenásť eur 45/100 denne

EUROTREND, n.o.

Obec Spišská Teplica

10.02.2021

Nájomná zmluva č. 2/2021

03/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Anna Dovalovská

Obec Spišská Teplica

05.02.2021

Dodatok č. 1/2021 k NZ č.1/2016

1/2021

7,52 EUR Sedemeur 52/100

MUDr. Mária Michalková

Obec Spišská Teplica

03.02.2021

Zmluva o poskytnutí služby

CPV 72224000-1

1 250,00 EUR Jedentisícdvestopäťdesiateur

Miamar s.r.o.

Obec Spišská Teplica

02.02.2021

Dodatok č. 1/2021

1/2021

3,08 EUR tri eurá 8/100

Ľudmila Bednáriková

Obec Spišská Teplica

29.01.2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

2-2021

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur

Dunajský Vladimír

Obec Spišská Teplica

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

13012021

Neuvedené

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

22.01.2021

POISTNÁ ZMLUVA

1199000271

80,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Spišská Teplica

21.01.2021

ZMLUVA O DIELO

21_01_2021

96,00 EUR Deväťdesiatšesťeur

MARIÁN NAGY- NOVA

Obec Spišská Teplica

21.01.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

008/POH-d/2021

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

19.01.2021

Nájomná zmluva č. 1/2021

1/2021

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Ján Glejdura

Obec Spišská Teplica

19.01.2021

Dodatok č.1/2020

1/2020

1,71 EUR Jednoeuro 71/100

Jana Šavelová

Obec Spišská Teplica

18.01.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-792229529405

24,00 EUR mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

14.01.2021

Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej 04.03.1999

dodatok_c_15

3 300,00 EUR Tritisíctristo

Jozef Šebest

Obec Spišská Teplica

13.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

30_12_2020

1 748,16 EUR Tisícsedemstoštyridsaťosemeur 16/100

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

12.01.2021

Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 15 12 2020

12 1 2021

13 725,09 EUR Trinásťtisícsedemstodvadsaťpäť 09/100 eur

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

08.01.2021

Zmluva o uzatvroení budúcej zmluvy

104-1130PP/2020

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

Prešovský samosprávny kraj

04.01.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2020-003926

66 893,23 EUR

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: