#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.04.2021

Rámcová kúpna zmluva

6_2021

Neuvedené

STAVMAT - POPRAD, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

13.04.2021

Nájomná zmluva č. 14/2021

14/2021

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Miriama Hertelyová

Obec Spišská Teplica

13.04.2021

Dodatok č.1/2021

1/2021

7,63 EUR Sedemeur 63/100

Jozef Pitek

Obec Spišská Teplica

13.04.2021

Nájomná zmluva č. 12/2021

12/2021

50,00 EUR Päťdesiateur.

Mgr. Eva Gápová

Obec Spišská Teplica

13.04.2021

Nájomná zmluva č. 11/2021

11/2021

50,00 EUR Päťdesiateur.

Mgr. Eva Gápová

Obec Spišská Teplica

12.04.2021

Nájomná zmluva č. 9/2021

9/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Mária Kubiková

Obec Spišská Teplica

09.04.2021

Nájomná zmluva č. 13/2021

13/2021

50,00 EUR Päťdesiateur.

Mário Marek

Obec Spišská Teplica

08.04.2021

Zmluva o dielo

26032021

354 585,84 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

08.04.2021

Nájomná zmluva č. 10/2021

10/2021

16,43 EUR Šestnásťeur 43/100

Ing. Viera Olveczka

Obec Spišská Teplica

06.04.2021

Nájomná zmluva č. 8/2021

8/2021

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Jozef Kulík

Obec Spišská Teplica

22.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve - zmena ceny

1

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

15.03.2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Nájomná zmluva č.7/2021

1,90 EUR Jednoeuro 90 centov

Marián Ščuka

Obec Spišská Teplica

15.03.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

1130956

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Obec Spišská Teplica

08.03.2021

Mandátna zmluva

06_03_2021

980,00 EUR Deväťstoosemdesiat Eur

Ing. Rastislav Tapšák

Obec Spišská Teplica

02.03.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve

4_2021

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Spišská Teplica

01.03.2021

Poistenie majetku

441 9013537

1 015,56 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Spišská Teplica

01.03.2021

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

1199000281

120,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Spišská Teplica

26.02.2021

Z M L U V A č. 3/2021 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

3 2021

7 000,00 EUR Sedemtisíc Eur.

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Spišská Teplica

25.02.2021

Dodatok č.2/2021

02_2021

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

25.02.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-793113927129

23,90 EUR mesačne

Obec Spišská Teplica

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

24.02.2021

Nájomná zmluva č. 6/2021

06/2021

17,98 EUR Sedemnásťeur 98/100

Jozef Andreides

Obec Spišská Teplica

24.02.2021

Z M L U V A č. 2/2021 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

2 2021

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto Eur.

Občianske združenie GALAXIA

Obec Spišská Teplica

24.02.2021

Z M L U V A č. 4/2021 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

4 2021

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur.

FC SPIŠSKÁ TEPLICA L.D.

Obec Spišská Teplica

22.02.2021

Z M L U V A č. 5/2021 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

5 2021

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat Eur.

Pavol Kuzmiak - MAPAK

Obec Spišská Teplica

22.02.2021

Z M L U V A č. 1/2021 o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 10/2017

1 2021

350,00 EUR Tristopäťdesiat Eur.

Poľovnícke združenie BOR

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: