#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.03.2022

Nájomná zmluva 29/2022

29/2022

100,00 EUR Stoeur

PhDr. Balážová Sabína

Obec Spišská Teplica

23.03.2022

Dodatok č.2 k zmluve č. 4419013537

21 03 2022

1 133,42 EUR Jedentisícstotridsaťtri 42/100 eur.

Komunálna poisťovňa

Obec Spišská Teplica

21.03.2022

Zmluva o poskytnutí tech. zariadenia

FF 804-22-007

13,50 EUR mesačne

Obec Spišská Teplica

CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, 810 00 Bratislava

18.03.2022

Nájomná zmluva 25/2022

25/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Mária Skokanová

Obec Spišská Teplica

15.03.2022

Zmluva o dielo

15_03_2022

38,40 EUR tridsaťosem eur štyridsať centov

Pavol Surovec

Obec Spišská Teplica

07.03.2022

Dodatok k Zmluve o účte

07_03_2022

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišská Teplica

02.03.2022

Nájomná zmluva 26/2022

26/2022

50,00 EUR Päťdesiateur.

Barbora Blanárová

Obec Spišská Teplica

02.03.2022

Nájomná zmluva 24/2022

24/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Igor Koky

Obec Spišská Teplica

21.02.2022

Nájomná zmluva 22/2022

22/2022

77,33 EUR Sedemdesiatsedem eur 33/100

Jaroslav Štefany

Obec Spišská Teplica

21.02.2022

Nájomná zmluva 21/2022

21/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Ľuboslava Štefanyová

Obec Spišská Teplica

21.02.2022

Nájomná zmluva 19/2022

19/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Marcela Stasová

Obec Spišská Teplica

18.02.2022

Nájomná zmluva 23/2022

23/2022

70,36 EUR Sedemdesiateur 36/100

Mgr. Viera Jakubčáková

Obec Spišská Teplica

18.02.2022

Nájomná zmluva 20/2022

20/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Milan Zeman

Obec Spišská Teplica

18.02.2022

Dodatok č.1/2022

01/2022

15,72 EUR Pätnásťeur 72/100

Christián Ľudma

Obec Spišská Teplica

17.02.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

6/2022

1 287,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiatsedemeur

František Kubík a Eva Kubíková

Obec Spišská Teplica

16.02.2022

Nájomná zmluva 17/2022

17/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Otília Šterbáková

Obec Spišská Teplica

16.02.2022

Nájomná zmluva 16/2022

16/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Otília Šterbáková

Obec Spišská Teplica

16.02.2022

Nájomná zmluva 15/2022

15/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Otília Šterbáková

Obec Spišská Teplica

16.02.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-797200825934

11,00 EUR jedenásť eur/ mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

15.02.2022

Nájomná zmluva 18/2022

18/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Ružena Kleinová

Obec Spišská Teplica

15.02.2022

Nájomná zmluva 09/2022

09/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Ľuboslava Štefanyová

Obec Spišská Teplica

15.02.2022

Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

2/2022

7 362,50 EUR sedemtisíctristošesťdesiatdva eur päťdesiat centov

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

15.02.2022

1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022

15_02_2022

122,04 EUR stodvavdsaťdva eur a štyri centy

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

15.02.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

5/2022

1 272,00 EUR Jedentisícdvestosedemdesiatdvaeur

Milan Kubík a Mária Kubíková

Obec Spišská Teplica

11.02.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

4/2022

1 277,00 EUR Jedentisícdvestosedemdesiatsedem eur.

Michal Kubík

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: