#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2021

Zmluva č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby v EUROTREND, n. o.

307/2021

11,45 EUR jedenásť eur 45/100 denne

EUROTREND, n.o.

Obec Spišská Teplica

13.07.2021

Dodatok č. 1_2021 k Zmluve č. 1_2010

1/2021

4 647,50 EUR štyritisícšesťstoštyridsaťsedem eur päťdesiat centov

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

13.07.2021

Dodatok č. 2_2021 k Zmluve 1_2010

2/2021

8 723,00 EUR osemtisícsedemstodvadsaťtri eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

01.07.2021

KÚPNA ZMLUVA_30_06_2021

30_06_2021

2 360,00 EUR Dvetisíctristošesťdesiateur

Jozef Schalek

Obec Spišská Teplica

30.06.2021

Dohoda č. 21/36/054/160

21_36_054_160

9 690,30 EUR Deväťtisícšestodeväťdesiateur 30/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

30.06.2021

Zmluva o poskytovani služieb

30_6_2021

449,18 EUR Štyristoštyridsaťdeväť eur a osemnásť centov

Familiaris o.z.

Obec Spišská Teplica

23.06.2021

Dodatok č. 1 ku KZ

1

12 370,99 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

16.06.2021

Nájomná zmluva č. 19/2021

19/2021

37,50 EUR Tridsaťsedemeur 50/100

Martina Kolbová

Obec Spišská Teplica

14.06.2021

Zmluva o výpožičke, IVECO

č.KRHZ-PO-VO-408-046/2021

114 000,00 EUR Stoštrnást'tisíc eur

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

14.06.2021

Dohoda o stanovení pomienok

14062021

Neuvedené

Štefan Andreides

Obec Spišská Teplica

04.06.2021

Nájomná zmluva č. 18/2021

18/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Irma Čonková

Obec Spišská Teplica

01.06.2021

Dohoda o stanovení podmienok

31052021

Neuvedené

Mäso-Tatry, s.r.o

Obec Spišská Teplica

26.05.2021

Kúpna zmluva

0363/VSD/2021

1 200,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Východoslovenská distribučná, a.s.

25.05.2021

Dodatok k Zmluve o NFP

521/2021

151 377,95 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

21.05.2021

Nájomná zmluva č. 17/2021

17/2021

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Peter Brija

Obec Spišská Teplica

18.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky

1421 590

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Spišská Teplica

14.05.2021

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

12052021

25 000,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

13.05.2021

Nájomná zmluva č. 15/2021

15/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Jozef Šebest

Obec Spišská Teplica

04.05.2021

Mandátna zmluva

04_05_2021

1 500,00 EUR Tisícpäťsto Eur

RR inžiniering, spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

03.05.2021

Mandátna zmluva o koordinácii bezbečnosti práce

03_05_2021

50,00 EUR päťdesiateur

Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Spišská Teplica

28.04.2021

Nájomná zmluva č. 16/2021

16/2021

10,00 EUR Desaťeur.

Mária Palková

Obec Spišská Teplica

27.04.2021

Mandátna zmluva

27_04_2021

2 850,00 EUR Dvetisícosemstopäťdesiat Eur

RMF Stav s.r.o., Pribinova 1140/89, 053 11 Smižany

Obec Spišská Teplica

23.04.2021

Zmluva o dielo

23_04_2021

48,00 EUR štyridsaťosem Eur

Pavol Surovec

Obec Spišská Teplica

23.04.2021

Dodatok č.1/2021

1/2021

14,68 EUR Štrnásťeur 68/100

Anna Jantošová

Obec Spišská Teplica

23.04.2021

Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“

170/2021/DIR

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

Prešovský samosprávny kraj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: