#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2022

Nájomná zmluva 33/2022

33/2022

50,00 EUR Päťdesiateur.

Gabriela Pitková

Obec Spišská Teplica

26.05.2022

Darovacia zmluva

DZ_12_05_2022

1 000,00 EUR tisíc eur

Marius Pedersen, a.s.

Obec Spišská Teplica

25.05.2022

Zmluva

322 0928

3 000,00 EUR Tritisíc eur.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Spišská Teplica

25.05.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

9/2022

1 092,00 EUR Jedentisícdeväťdesiatdva €

Jaroslav Cibula

Obec Spišská Teplica

24.05.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

8/2022

902,00 EUR Deväťstodva eur

Marián Kulich s manželkou Marianou Kulichovou

Obec Spišská Teplica

19.05.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

č. 7/2022

1 287,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiatsedemeur

Ján Švagerko s manželkou Veronikou Švagerkovou

Obec Spišská Teplica

19.05.2022

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

Dodatok 02_2022

108 501,56 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

18.05.2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/05097/001

Neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Spišská Teplica

18.05.2022

Dodatok č.1/2022

1/2022

Neuvedené

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

16.05.2022

DODATOK Č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok 02_2022

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

16.05.2022

Zmluva o výpožičke motorového vozidla

16_05_2022

Neuvedené

STK Poprad - Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

04.05.2022

Zmluva o národnom spolufinancovaní

PLSK.01.01.00-12-0163/17-00_ZoNF

103 422,72 EUR jednostotritisícštyristodvadsaťdva eur sedemdesiatdva centov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Spišská Teplica

03.05.2022

Nájomná zmluva 32/2022

32/2022

50,00 EUR Päťdesiateur.

Mgr. Viera Jakubčáková

Obec Spišská Teplica

13.04.2022

Dodatok č.1/2022

01_2022

52,00 EUR Päťdesiatdvaeur

Ján Rác

Obec Spišská Teplica

12.04.2022

Zmluva o dielo

ZoD_12_04_2022

1 560,00 EUR tisícpäťstošesťdesiat eur

Ing.arch.Martin Baloga, PhD.,, Šrobárova 2680/45, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

12.04.2022

Mandátna zmluva

MZ_12_04_2022

3 000,00 EUR tritisíc eur

Ing. Katarína Kumorovitzová, Letná 3476/17, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

07.04.2022

Darovacia zmluva

DZ_07_04_2022

1 000,00 EUR tisíc eur

Marius Pedersen, a.s.

Obec Spišská Teplica

06.04.2022

Dodatok č.1/2022

001/2022

78,45 EUR Sedemdesiatosemeur 45/100

Daniela Oravcová

Obec Spišská Teplica

04.04.2022

Zmluva o Platobnej karte

04_04_2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Spišská Teplica

01.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

PLSK.01.01.00-12-0163/17-00

752 467,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Gmina Szaflary

01.04.2022

Nájomná zmluva 31/2022

31/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Vladimír Bednarovský

Obec Spišská Teplica

30.03.2022

Rámcová zmluva o dodaní tovarov

28032022

Neuvedené

MARMIR Trade, s.r.o., Grossova 5050/2, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

30.03.2022

Nájomná zmluva 30/2022

30/2022

20,00 EUR Dvadsaťeur

Magdaléna Rácová

Obec Spišská Teplica

30.03.2022

Nájomná zmluva 28/2022

28/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Magdaléna Rácová

Obec Spišská Teplica

24.03.2022

Nájomná zmluva 27/2022

27/2022

10,00 EUR Desaťeur.

Mgr. Ľudmila Galliková

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: