#
#

Navigácia

Obsah

SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozvoz stravy - oznámenie - tu ku stiahnutiu .pdf, 289,32 kB

Poskytovanie sociálnych služieb - oznámenie - tu ku stiahnutiu .pdf, 170,04 kB

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb - tu ku stiahnutiu .pdf, 345,15 kB

Príloha KPRSS - tu ku stiahnutiu .pdf, 28,07 kB

Dodatok č. 1 KPRSS pdf

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 2021-2027 pdf

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie pdf

Źiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Opatrovateská služba tu ku stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Denný stacionár tu ku stiahnutiu 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Zariadenie opatrovateľskej služby tu ku stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - zariadenie pre seniorov tu ku stiahnutiu

K vyplnenej a podpísanej žiadosti je potrebné priložiť kópie aktuálnych lekárskych správ žiadateľa.