#
#

Navigácia

Obsah

Aktuálne projekty

 

Terénna sociálna práca

Komunitné služby v obciach s prítomnosťou MRK

Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica

Registrovaný sociálny podnik

Cyklistický chodník Spišská Teplica Poprad (1.81 MB)

Miestna občianska poriadková služba v obci Spišská Teplica 2 (798.36 kB)

Chodník ulica Družstevná - Spišská Teplica (781.93 kB)

Cisterciáni pod Tatrami - spoločné korene a spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice

 

Ukončené projekty

Národný projekt Rodina a práca

Obnova premietacej techniky kultúrneho domu

Modernizácia osvetlenia javiska

Lokálna adaptačná stratégia na zmeny klímy

Kamerový systém obce

Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti 2015-2018

Aktivačná činnosť vykonávaná formou MOS 2015-2018

Aktivačná činnosť vykonávaná formou MOS 2018

Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti 2018

Nákup kompostérov

Národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry

Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 2018-2019

Aktivačná činnosť výkonávaná formou MOS 2018-2019

Terénna sociálna práca

Komunitné centrá v obciach s prítomnosťou MRK

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK I. (NP PRIM)

Zateplenie hasičskej zbrojnice a prístavba garáže

Miestna občianska poriadková služba

Odborne a moderne - ZŠ v Spišskej Teplici

Gazdovstvo Spišská Teplica

Výstavba nového komunitného centra (1.72 MB)

 

Projekty v príprave

 

Triedený zber

Vodozádržné opatrenia v intraviláne