#
#

Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Spišská Teplica

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Olekšáková Gabriela, Ing.Poslanci - Poslankyňa - ul. 1. mája, Obrancov mieru
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Členka
Finančná komisia - Členka
Komisia na ochranu verejného záujmu - Náhradníčka
Olexa Jozef, ml.Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Člen komisie kultúry, športu, školstva a spravodajca