Obec Spišská Teplica

Faktúra

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel r. 2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 2111104547

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: SOZA, Bratislava

IČO dodávateľa: 00178454

Predmet faktúry: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel r. 2011

Fakturovaná suma: 14.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 43.pdf ( veľkosť: 119,3 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:58 )