Obec Spišská Teplica

Faktúra

Oprava verejného osvetlenia

Identifikácia

Číslo faktúry: 09/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Vyzar, Igor Hulín, Svit

IČO dodávateľa: 40601749

Predmet faktúry: Oprava verejného osvetlenia

Fakturovaná suma: 65.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 42.pdf ( veľkosť: 173,1 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:57 )