Obec Spišská Teplica

Faktúra

Za publikáciu Kompetenice a úlohy územnej samosprávy

Identifikácia

Číslo faktúry: 201120892

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Kódexpress, s.r.o, Bratislava

IČO dodávateľa: 35718951

Predmet faktúry: Za publikáciu Kompetenice a úlohy územnej samosprávy

Fakturovaná suma: 163.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 41.pdf ( veľkosť: 145,2 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:57 )