Obec Spišská Teplica

Faktúra

Stravné deti v Hmotnej núdzi a životnom minime 1/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 201107

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou, ŠJ, Sp. Teplica

IČO dodávateľa: 37876066

Predmet faktúry: Stravné deti v Hmotnej núdzi a životnom minime 1/2011

Fakturovaná suma: 345.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 17.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 40.pdf ( veľkosť: 198,5 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:28 )