Obec Spišská Teplica

Faktúra

Školské potreby deti v Hmotnej núdzi a Životnom minime

Identifikácia

Číslo faktúry: 1502940124

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Daffer s.r.o, Prievidza

IČO dodávateľa: 36320439

Predmet faktúry: Školské potreby deti v Hmotnej núdzi a Životnom minime

Fakturovaná suma: 481.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 38.pdf ( veľkosť: 240,2 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:27 )