Obec Spišská Teplica

Faktúra

Časopis právo pre ROPO a obce

Identifikácia

Číslo faktúry: 2401103906

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Iura Edition, s.r.o, Bratislava

IČO dodávateľa: 31348262

Predmet faktúry: Časopis právo pre ROPO a obce

Fakturovaná suma: 57.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 37.pdf ( veľkosť: 201,8 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:26 )