Obec Spišská Teplica

Faktúra

Odvoz veľkokapacitných kontajnerov 1/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051100163

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Brantrner Poprad, s.r.o

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Odvoz veľkokapacitných kontajnerov 1/2011

Fakturovaná suma: 423.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 36.pdf ( veľkosť: 508,3 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:26 )