Obec Spišská Teplica

Faktúra

vodné, stočné a plyn na základe dodatku č. 6 zmluvy o prenájme

Identifikácia

Číslo faktúry: 12/2011

Názov odberateľa: Eso euroškola Slovensko, sro, Prešov

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 00326534

Predmet faktúry: vodné, stočné a plyn na základe dodatku č. 6 zmluvy o prenájme

Fakturovaná suma: 1338.08 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 27.04.2011

Datum zverejnenia: 17.08.2011

Dokumenty Pdf OF 12.pdf ( veľkosť: 78,9 KB, aktualizované: Streda 17. August 2011 16:47 )