Obec Spišská Teplica

Faktúra

Za spotrebu el. energie podľa zmluvy o prenájme nebyt. priestorov v budove MŠ za r. 2010

Identifikácia

Číslo faktúry: 1/2011

Názov odberateľa: Pavol Takáč-zubný technik, Sp. Teplica

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 00326534

Predmet faktúry: Za spotrebu el. energie podľa zmluvy o prenájme nebyt. priestorov v budove MŠ za r. 2010

Fakturovaná suma: 1067.77 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 26.01.2011

Datum zverejnenia: 17.08.2011

Dokumenty Pdf OF 1.pdf ( veľkosť: 72,8 KB, aktualizované: Streda 17. August 2011 16:45 )