Obec Spišská Teplica

Faktúra

poplatok za komunálny odpad zo SZ vyvezený na skládku

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011190

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit, Štúrova 87

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: poplatok za komunálny odpad zo SZ vyvezený na skládku

Fakturovaná suma: 1192.78 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.07.2011

Datum zverejnenia: 17.08.2011

Dokumenty Pdf 172.pdf ( veľkosť: 120,1 KB, aktualizované: Streda 17. August 2011 16:36 )