Obec Spišská Teplica

Faktúra

Demontáž a montáž okien, murárske práce na budove MŠ v obci Sp. Teplica

Identifikácia

Číslo faktúry: 10011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Maroš Šebest, Podolínec

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Demontáž a montáž okien, murárske práce na budove MŠ v obci Sp. Teplica

Fakturovaná suma: 1219.52 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.07.2011

Datum zverejnenia: 17.08.2011

Dokumenty Pdf 175.pdf ( veľkosť: 89,4 KB, aktualizované: Streda 17. August 2011 16:35 )