Obec Spišská Teplica

Faktúra

vypracovanie správy audítora k overeniu účt. závierky r. 2010

Identifikácia

Číslo faktúry: 202011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková, Kežmarok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vypracovanie správy audítora k overeniu účt. závierky r. 2010

Fakturovaná suma: 1000.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2011

Datum zverejnenia: 17.08.2011

Dokumenty Pdf 176.pdf ( veľkosť: 87,9 KB, aktualizované: Streda 17. August 2011 16:33 )