Obec Spišská Teplica

Faktúra

odvoz VOK Ko, zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051101303

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o, Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: odvoz VOK Ko, zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadu

Fakturovaná suma: 1902.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.07.2011

Datum zverejnenia: 17.08.2011

Dokumenty Pdf 184.pdf ( veľkosť: 99,5 KB, aktualizované: Streda 17. August 2011 16:29 )