Obec Spišská Teplica

Faktúra

Odvoz VOK KO, zneškodňovanie odpadu, poplatok za uloženie odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051101100

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o, Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Odvoz VOK KO, zneškodňovanie odpadu, poplatok za uloženie odpadu

Fakturovaná suma: 2075.02 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.06.2011

Datum zverejnenia: 17.08.2011

Dokumenty Pdf DF 156.pdf ( veľkosť: 110,7 KB, aktualizované: Streda 17. August 2011 16:15 )